Sankcja kredytu darmowego kredytu konsumenckiego zawieranego w Getin Bank S.A.

przez Lextio

Umowy kredytowe Getin Banku zawierają wiele uchybień, które mogą skutkować sankcją kredytu darmowego. Należy mieć na uwadze, że Getin Bank był bankiem, który udzielał kredytów niezabezpieczonych, obarczonych dużo wyższym ryzykiem niespłacalności niż pozostałe banki. W związku z tym koszty okołokredytowe w tym banku były znacznie wyższe niż średnie koszty udzielanych kredytów na rynku. Bank rekompensował sobie wyższe ryzyko wyższymi kosztami kredytu. Oprocentowanie kredytu nie może jednak być wyższe od tego wskazanego w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, który mówi, że maksymalne…

Możliwość zapłaty prowizji w gotówce przy zaciąganiu kredytu konsumenckiego

przez Lextio

Powszechną praktyką panującą na rynku kredytowym była operacja kredytowania prowizji, czyli dodawania prowizji do kapitału kredytu. Zastosowanie tego typu praktyk skutkowało tym, że banki zarabiały trzykrotnie na kredycie, a koszty często nakładały się na siebie. Mimo że TSUE do tej pory nie wypowiedział się bezpośrednio w kwestii kredytowania prowizji, to jednak już wiele razy nawiązywał pośrednio do pobierania kilkukrotnie kosztów od tej samej czynności. Skoro powszechną praktyką w Polsce było pobieranie prowizji w wysokości, która znacząco przekraczała uzasadniony poziom kosztów związanych z…

Sankcja kredytu darmowego kredytu konsumenckiego w PKO PB

przez Lextio

Sankcja kredytu darmowego jest instytucją, która daje kredytobiorcy możliwość spłaty kredytu w ratach nieoprocentowanych bez dodatkowych kosztów, jeśli kredytodawca dopuści się jednego z naruszeń wymienionych w artykule 45 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Warto wspomnieć, że z tego prawa można skorzystać po złożeniu pisemnego oświadczenia, w którym wskazujemy uchybienia w umowie, skutkujące sankcją kredytu darmowego. Możemy to uczynić w okresie spłaty kredytu lub do roku od daty wykonania umowy. Sądy najczęściej uznają za datę wykonania umowy datę dokonania całkowitej spłaty kredytu.…

Sankcja kredytu darmowego kredytu konsumenckiego czy nieważność umowy?

przez Lextio

Sankcja kredytu darmowego niesie ze sobą bardzo podobne skutki, co stwierdzenie nieważności umowy. Oba te rozwiązania mogą mieć miejsce w zależności od pewnych okoliczności. Jednym z najbardziej istotnych ograniczeń sankcji kredytu darmowego jest okres, w którym możemy złożyć oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa. Mianowicie, z oświadczeniem o kredycie darmowym możemy wystąpić do 12 miesięcy od daty wykonania kredytu. Jeśli uda nam się skorzystać z tego prawa w ustawowym terminie, otwiera się dla nas kolejny 6-letni okres przedawnienia, w którym możemy pozwać…

Sankcja kredytu darmowego kredytu konsumenckiego w Santander Consumer Bank

przez Lextio

Czy kredyty Santander Consumer Bank kwalifikują się do Sankcji Kredytu Darmowego? Większość kredytów zawieranych w Santander Consumer Bank kwalifikuje się do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Wzorce umów tego banku są obdarzone wieloma wadami prawnymi, które zostały dostrzeżone przez UOKiK w grudniu 2021 roku. W związku z tym, że bank uchylał się od podporządkowania pod wytyczne UOKiK na Santander Consumer Bank została nałożona kara finansowa ze wprowadzanie klientów w błąd co do faktycznego poziomu kosztu kredytu. Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego…