Sankcja kredytu darmowego – sprawdź czy twoja umowa kredytu się kwalifikuje!

przez Lextio

Sankcja kredytu darmowego – na czym polega? Sankcja kredytu darmowego to prawo klienta do skorzystania z darmowego kredytu w przypadku, gdy bank dopuści się naruszeń wskazanych w art. 45 pkt 1. ustawy o kredycie konsumenckim. Umowa o kredyt konsumencki powinna zawierać wiele elementów, które bank powinien zawrzeć w umowie. Jeżeli umowa nie spełniania chociażby jednego z narzuconych warunków, to może skutkować tym, że kredyt dla kredytobiorcy stanie się darmowym. Sankcja darmowego kredytu – komu przysługuje? Sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytów konsumenckich co…

Wyroki TSUE w sprawie frankowiczów

przez Lextio

Co oznaczają najnowsze wyroki TSUE? Czy sytuacja frankowiczów ulegnie zmianie? Co orzekł TSUE i jak wpłynie to na polskie sądy? Czy spraw frankowych przybędzie?   Pytania prejudycjalne do TSUE   Sąd krajowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o dokonanie wykładni przepisów prawa unijnego. Dzięki instytucji pytań prejudycjalnych, sądy krajowe mają pewność, że wyroki przez nie ferowane są zgodne z wykładnią TSUE. Jest to praktyka, która jednocześnie pozwala na ujednolicenie, w pewnym zakresie, wykładni prawa i…

Faktoring chroni firmę przed utratą płynności finansowej

przez Lextio

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności rozliczają się z klientami na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności, często są narażeni na braki w kapitale obrotowym i utratę płynności finansowej. W niektórych branżach zapłata za usługi następuje dopiero po 30, 60, a czasami nawet po 90 dniach. W takim przypadku firma ma zamrożony kapitał przez dłuższy czas. Sposobem na szybkie odzyskanie środków i ochronę przed utratą płynności finansowej jest faktoring.   Dla 38% właścicieli przedsiębiorstw w Polsce najważniejszy w prowadzeniu firmy jest rozwój, dopiero…

Odsetki od kosztów kredytu – a sankcja darmowego kredytu

przez Lextio

Odsetki od kosztów kredytu – czym są? Co zrobić, aby ich nie płacić? Co przysługuje konsumentowi w razie ich naliczenia? Jak sprawdzić, czy zostały naliczone i pobrane? Czy problem dotyczy banków, czy instytucji pożyczkowych? Czym jest sankcja darmowego kredytu? Masz zaciągniętą pożyczkę? Sprawdź, czy możesz skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Odsetki od kapitału Naturalne jest, że instytucje pożyczkowe oraz banki udostępniają swoim klientom pieniądze za pomocą pożyczek lub kredytów, a następnie za tę usługę pobierają wynagrodzenie. Może ono przyjąć postać różnego rodzaju…

Zabezpieczenie roszczeń frankowicza

przez Lextio

Jak frankowicz może zabezpieczyć swoje roszczenie? Czy zawieszenie obowiązku spłaty kredytu jest zawsze możliwe? Jakie muszą wystąpić przesłanki? Czy liczy się dobra wola banku w tej sprawie? Planujesz złożyć pozew frankowy? Zobacz, na co musisz zwrócić uwagę już na samym początku. Zawieszenie obowiązku spłaty – jak to zrobić? Sytuacja frankowiczów w związku z kryzysem gospodarczym jest coraz trudniejsza. Inflacja i rosnący kurs franka szwajcarskiego wielu frankowiczów doprowadza do granic możliwości spłaty kredytu. Wiele osób decyduje się na wytoczenie powództwa przeciwko swojemu bankowi…