Waloryzacja kapitału – nowe zagrożenie dla frankowiczów?

przez Lextio

Waloryzacja kapitału – czy to nowe zagrożenie dla frankowiczów? Ile potrwają jeszcze procesy? Czy banki zaproponują ugody? Jakie znaczenie mają orzeczenia TSUE z 15 czerwca 2023 roku?   O tym przeczytacie w artykule. Zapraszamy do lektury.   Frankowicze wygrywają w sądach, ale banki nie oddają pola bez walki.   Frankowicze toczą ciężki bój z bankami. Ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku dotyczącym sprawy C-520/21 z 15 czerwca 2023 roku odpowiedział na postawione dwa pytania prejudycjalne. Brzmiały one: „Czy art. 6 ust.…

Sankcja kredytu darmowego – sprawdź czy twoja umowa kredytu się kwalifikuje!

przez Lextio

Sankcja kredytu darmowego – na czym polega? Sankcja kredytu darmowego to prawo klienta do skorzystania z darmowego kredytu w przypadku, gdy bank dopuści się naruszeń wskazanych w art. 45 pkt 1. ustawy o kredycie konsumenckim. Umowa o kredyt konsumencki powinna zawierać wiele elementów, które bank powinien zawrzeć w umowie. Jeżeli umowa nie spełniania chociażby jednego z narzuconych warunków, to może skutkować tym, że kredyt dla kredytobiorcy stanie się darmowym. Sankcja darmowego kredytu – komu przysługuje? Sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytów konsumenckich co…

Wyroki TSUE w sprawie frankowiczów

przez Lextio

Co oznaczają najnowsze wyroki TSUE? Czy sytuacja frankowiczów ulegnie zmianie? Co orzekł TSUE i jak wpłynie to na polskie sądy? Czy spraw frankowych przybędzie?   Pytania prejudycjalne do TSUE   Sąd krajowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o dokonanie wykładni przepisów prawa unijnego. Dzięki instytucji pytań prejudycjalnych, sądy krajowe mają pewność, że wyroki przez nie ferowane są zgodne z wykładnią TSUE. Jest to praktyka, która jednocześnie pozwala na ujednolicenie, w pewnym zakresie, wykładni prawa i…

Faktoring chroni firmę przed utratą płynności finansowej

przez Lextio

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności rozliczają się z klientami na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności, często są narażeni na braki w kapitale obrotowym i utratę płynności finansowej. W niektórych branżach zapłata za usługi następuje dopiero po 30, 60, a czasami nawet po 90 dniach. W takim przypadku firma ma zamrożony kapitał przez dłuższy czas. Sposobem na szybkie odzyskanie środków i ochronę przed utratą płynności finansowej jest faktoring.   Dla 38% właścicieli przedsiębiorstw w Polsce najważniejszy w prowadzeniu firmy jest rozwój, dopiero…

Odsetki od kosztów kredytu – a sankcja darmowego kredytu

przez Lextio

Odsetki od kosztów kredytu – czym są? Co zrobić, aby ich nie płacić? Co przysługuje konsumentowi w razie ich naliczenia? Jak sprawdzić, czy zostały naliczone i pobrane? Czy problem dotyczy banków, czy instytucji pożyczkowych? Czym jest sankcja darmowego kredytu? Masz zaciągniętą pożyczkę? Sprawdź, czy możesz skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Odsetki od kapitału Naturalne jest, że instytucje pożyczkowe oraz banki udostępniają swoim klientom pieniądze za pomocą pożyczek lub kredytów, a następnie za tę usługę pobierają wynagrodzenie. Może ono przyjąć postać różnego rodzaju…