Koronawirus: restrukturyzacja czy upadłość?

przez Lextio

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) wielu przedsiębiorców w Polsce i w Europie z dnia na dzień znalazło się w bardzo trudnym położeniu.  Cała rzesza osób prowadzących małe i średnie biznesy oraz mikroprzedsiębiorcy w wyniku licznych restrykcji nakładanych przez rząd oraz ogólnospołecznej paniki spowodowanej lękiem o zdrowie i życie, zmuszona była przerwać działalność gospodarczą, ograniczyć ją lub zmodyfikowaćw sposób znaczny, co wiąże się z bardzo przykrymi konsekwencjami.   W wyniku epidemii, niektóre branże ucierpiały bardziej niż inne, na przykład  logistyka i transport…

W jakich sytuacjach pacjent może domagać się od lekarza lub szpitala zadośćuczynienia?

przez Lextio

Błędy lekarskie a błędy w sztuce medycznej?   Proces leczenia człowieka jest działaniem bardzo złożonym i trudnym, łatwo więc o popełnienie błędu. Pacjenci powinni być traktowani przez personel medyczny według założeń ustawy o Prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 roku, jako partnerzy w procesie leczenia. Jednakże bardzo często dochodzi do błędów w świadczeniu usług medycznych. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, pacjent ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za powstałą szkodę. Na początku należy wyjaśnić, że błędy lekarskie…

Odpowiedzialność za szkody medyczne

przez Lextio

Kto jest winny za błąd medyczny? Błędy medyczne są to zdarzenia bardzo trudne do ustalenia i zweryfikowania, w wielu przypadkach bardzo ciężko jest przypisać winę konkretnej osobie. Nie każda kancelaria prawna podejmuje się udzielenia pomocy pacjentom w tych sprawach, ponieważ wymagana jest tutaj duża wiedza ekspercka i doświadczenie.   Przede wszystkim należy doprecyzować, że mianem błędu medycznego nazywa się wszelkie zdarzenia medyczne wyrządzone na szkodę pacjenta przez podmioty świadczące usługi medyczne (są to m.in.: szpital, przychodnia, lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, felczer), a polegające…

Przedawnienia w sprawach kredytów frankowych

przez Lextio

Kredyt frankowy a przedawnienie roszczeń   Czy roszczenia frankowiczów zaraz się przedawnią? Jak skrócenie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczącego terminów wnoszenia roszczeń do 6 lat wpłynie na sytuację kredytobiorców? Czy banki wykorzystają luki prawne, aby uniknąć odpowiedzialności?   Apogeum na kredyty hipoteczne udzielane we frankach szwajcarskich (CHF) miało miejsce w 2008 roku – wartość ich osiągnęła wówczas sumę 52,6 mld zł (dane Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP z 3 marca 2015 roku). Od tamtego czasu minęło już 12 lat i nic dziwnego, że…

Czy lepiej ogłosić upadłość teraz czy poczekać?

przez Lextio

Upadłość konsumencka po 24 marca 2020 roku znacząco się zmieni. Nowe przepisy mają charakter wręcz rewolucyjny w niektórych aspektach. Dlatego też wiele osób znajdujących się w faktycznym stanie bankructwa zastanawia się, czy złożyć wniosek jeszcze przed zmianami w prawie upadłościowym, czy też poczekać. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Nowelizacja Prawa upadłościowego z 30 sierpnia 2019 roku wprowadziła liczne zmiany, niektóre z nich są korzystne dla dłużnika inne nie. Co do zasady ustawodawca chciał ułatwić skorzystanie z możliwości ogłoszenia upadłości…