Kredyt frankowy a wynajem mieszkania

przez Lextio

Omawiając uprawnienia kredytobiorców kredytu indeksowanego do waluty obcej, którzy zawarli umowę kredytu celem najmu przedmiotowej nieruchomości również w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej należy rozdzielić na dwa odrębne aspekty. Pierwszym jest wykazanie braku bezpośredniego związku między zawarciem umowy kredytu a prowadzoną przez kredytobiorcę  działalnością gospodarczą, natomiast drugim jest wskazanie niezgodności poszczególnych postanowień umowy kredytu z…

Frankowicze i ugody z bankami. Rozmowa z Maciejem Orłosiem

przez Lextio

Kancelaria Prawna Lextio została zaproszona przez Macieja Orłosia do programu “W twojej sprawie”, gdzie głównym tematem były proponowane przez banki ugody dla frankowiczów. Gośćmi odcinka byli:  radca prawny Damian Janaszek specjalizujący się w prawie cywilnym oraz prawie bankowym z Lextio, oraz Krzysztof Szymański, ekspert finansowy. Zapraszamy do oglądania! Bezpłatna i niezobowiązująca analiza umowy CHF Napisz!…

Stabilność sektora bankowego a frankowicze?

przez Lextio

Jak stabilny jest polski sektor finansowy? Co się stanie jeżeli bank upadnie? Czy jak bank upadnie, to muszę spłacać kredyt? Jakie mam szanse odzyskać swoje pieniądze, jeżeli bank ogłosi upadłość? W obecnym czasie, to jest od kiedy zapadł wyrok w sprawie Dziubaków przeciwko Reiffeisen Bank, w Polsce coraz więcej frankowiczów wygrywa swoje procesy, a sądy…

Wpływ stóp procentowych i kursu walutowego na kredyty frankowe

przez Lextio

Jaki wpływ mają stopy procentowe i kurs walut na kredyty frankowe – ogromny, to wie każda osoba zainteresowana problemami frankowiczów. Ale dlaczego te dwa wskaźniki są aż tak ważne? Co więcej, od czego one zależą? Czy kursy walut da się prognozować? A jeżeli tak, to jakie zależności należy brać pod uwagę? Co będzie z inflacją…

Od kiedy biegnie przedawnienie dla kredytobiorców?

przez Lextio

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie biegu przedawnienia roszczeń dla konsumentów, w tym dla kredytobiorców? Od kiedy biegnie przedawnienie? Czy o niedozwolonych klauzulach konsument musi wiedzieć zaraz po podpisaniu umowy? Jakie znaczenie ma wyrok TSUE dla frankowiczów i innych kredytobiorców ?   Wyrok, jaki zapadł przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 kwietnia…