Jak zapewnić płynność finansową i bezpieczeństwo dla swojej firmy w dobie kryzysu gospodarczego?

przez Lextio

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią wirusa COVID-19 zaskoczył niemal wszystkich przedsiębiorców. Sytuacja gospodarcza stała się tak dynamiczna na rynku, że nie sposób przewidzieć przyszłości nawet w krótkiej perspektywie. Wielu przedsiębiorców, wielu z Was spotyka się na co dzień z problemami, które stawiają pod znakiem zapytania sens dalszej dzielności gospodarczej. Jednakże istnieją mechanizmy prawne i działania faktyczne,…

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne lekarstwem na kryzys?

przez Lextio

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne lekarstwem na kryzys?   Czy projektowane zmiany prowadzące do uproszczenia procedury restrukturyzacyjnej idą w dobrym kierunku? Jakie korzyści z modyfikacji tych przepisów będą mieli: wierzyciele, dłużnicy i państwo? Czy ochrona wierzycieli będzie wystarczająca? Na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szansa dla dłużnika, czy wierzyciela?…

Uproszczona restrukturyzacja – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorców?

przez Lextio

Jak będzie wyglądać uproszczona restrukturyzacja? Kiedy dotyczące jej przepisy wejdą w życie? Czy skrócona procedura niesie za sobą zagrożenia dla wierzycieli? Jaka będzie rola doradców restrukturyzacyjnych w czasie kryzysu?   Czym jest restrukturyzacja a czym upadłość?   Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przed zapowiedzianymi zmianami   Restrukturyzacją nazywamy takie działania, które są podejmowane celem naprawienia  przedsiębiorstwa w momencie…

Które przepisy prawa obowiązują przedsiębiorcę w dobie pandemii?

przez Lextio

Pytanie zadane w tytule jest przewrotne – oczywiście obecna sytuacja jest niespodziewana i zaskakująca dla wszystkich. Do tego wszystkiego dzięki Ustawodawcy niepewność prawna w Polsce eskaluje. Przepisy prawne w wielu dziedzinach życia, ale przede wszystkim w zakresie działalności zawodowej i przedsiębiorczej w dobie koronawirusa w Polsce zmieniają się z dnia na dzień. Jeszcze nie zaczęła…

Kiedy restrukturyzacja może pomóc naszej firmie przetrwać czas kryzysu?

przez Lextio

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa? Jak może ona poprawić kondycję lub uratować firmę w okresie kryzysu? Jakie są rodzaje restrukturyzacji i który jest najkorzystniejszy? To pytania, które powinien postawić sobie każdy przedsiębiorca w momencie, gdy jego firma zaczyna mieć problemy z płynnością finansową i wypełnianiem zobowiązań. Kryzys 2020 Rok 2020 zostanie zapamiętany jako ten, w którym…