Getin Banku aktualnie nie stać na ugody. Średni koszt dla ugód to około 1/3 aktualnego salda portfela kredytów frankowych. Bank ma aktualnie około 9,4 mld zł hipotek frankowych. Z jednej strony stale ich ubywa, ale z drugiej rosnący kurs franka sprawia że nie aż w tak szybkim tempie.

 

Należy zauważyć, że Getin Bank naliczał klientom wysokie spready walutowe w zawartych umowach. Bank też pożyczał klientom kredyty na wyższym ryzyku w sytuacjach gdy inne banki odmawiały, ale przez to był jednym z nadrożnych banków a marże były średnio dużo wyższe – zwłaszcza te które były sprzedawane w Metro Banku, który stanowił brand kredytów hipotecznych Noble Banku.

 

Getin Bank także stosował bardzo wysokie marże działając pod marką Dom Banku. Spora część kredytów została sprzedana w sieci Open Finance względem którego aktualnie toczy się postepowanie upadłościowe. Zarówno w Dom Banku jak i Metro Banku do kredytów były doliczane wysokie prowizje, drogie ubezpieczenia nieruchomości; na życie, od utraty pracy, które które w przypadku unieważnień tych umów w sądzie – są w całości do zwrotu. Kwota tych ubezpieczeń często wynosiła nawet kilkanaście procent wartości kredytu. Było to źródłem dodatkowego zysku dla banku, a także często pośrednik dostawał z tych ubezpieczeń wysokie wynagrodzenie.

 

Jaka jest aktualnie sytuacja Getin Banku?

 

Należy zaważyć, że obecny Getin Noble Bank powstał z połączenia Getin Banku oraz Noble Banku. Kredyty frankowe które zostały przedawane w tych bankach były sprzedawane pod brandami Dom Bank oraz Metro Bank, a często także pod nazwą własną banku w zależności od okresu i uzależnione to było od kanału dystrybucji.

 

Wskaźniki banku już od jakiegoś czasu są coraz gorsze. Według szacunków przeprowadzonych w październiku 2021 roku wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 obniżyła się do poziomu ok. 5,8 proc., czyli o 0,2 pkt proc. poniżej minimalnego progu wymaganego przez unijne Rozporządzenie CRR. Getin Noble jest nierentowny od kilku lat, nie spełnia także wymogów kapitałowych obowiązujących w Polsce. Unijnych zaś od tego roku, w lutym 2021 bowiem po raz pierwszy podał, że wskaźnik TCR spadł poniżej  8 proc.  Na koniec czerwca współczynnik Tier 1 wynosił 6,30 proc. a TCR 7,33 proc. wobec wymaganych przez polskich regulatorów (wymóg połączonego bufora) odpowiednio 9,52 proc. i 11,86 proc. Niedobór byłby jeszcze większy (aż o 3 pkt proc. w każdym ze wskaźników), gdyby nie obniżenie do zera bufora ryzyka systemowego wiosną 2020 r. (ze względu na pandemię).

 

Bank powinien mieć kapitały własne na minimalnym poziomie. Określa to prawo unijne oraz polskie.  Kapitały własne na koniec czerwca – 1,84 mld zł kapitału własnego w tym przypadku niedobór kapitału na poziomie TCR w stosunku do polskich wymogów teraz wynosi około 1,55 mld zł.

 

Kapitały własne szybko topnieją z powodu utrzymującej się od dłuższego czasu straty.  Sytuacja banku jest na tyle niestabilna, że w grudniu 2021 bank objęto kuratelą.

 

Dlaczego Getin banku nie stać na ugody i w obecnej sytuacji nie mogą tego zaoferować frankowiczom?

 

Kapitały własne na koniec czerwca wynosiły 1,84 mld zł kapitału własnego. Kapitał ten jest już poniżej wartości które się wymaga od banku. Przy hipotekach frankowych wartych ok. 9,4 mld zł koszt ugód zgodnych z zaleceniem KNF wyniósłby ponad 3 mld zł. Bank ten jest także często pozywany przez frankowiczów przez co musi zawiązywać dodatkowe rezerwy na co go aktualnie nie stać.

 

Należy zauważyć że bank już ma kuratora i nie jest powiedziane, że w przyszłości nie będzie zagrożony bankructwem. Jednak jak to było w przypadku Idea banku który zgodnie z planem Zdzisława został przejęty przez Pekao na przełomie 2020 i 2021.

 

 

Kiedy Getin Noble Bank mógłby zaproponować ugody? 

 

Czysto teoretycznie. Byłaby taka możliwości gdyby pewne scenariusze się urzeczywistniły. Należą do nich:

 

dokapitalizowanie banku – mało prawdopodobne, bo Czarnecki nie posiada biznesu który by umożliwił dosypanie do Getin Banku, jest też mało prawdopodobne aby jakieś inwestor chciał dokapitalizować bank, który ma za duże ryzyko prawne, (pamiętajmy że to nie tylko kredyty frankowe ale także zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, polisolokaty i inne toksyczne produkty inwestycyjne ciążą na banku)

– przejęcie banku przez inny bank – najprawdopodobniej z udziałem większościowym państwa (za portfel kredytowy byłby odpowiedzialny następca prawny). W przypadku takiego przejęcia – jeśli bank byłoby na to stać, mógłby zaproponować takie ugody. Oczywiście może też dojść do sytuacji, że portfel hipotek byłby wydzielony do banku w upadłości tak jak to było w przypadku Idea banku, ale na to musiałby wyrazić zgodę nadzór – podobnie było w przypadku Idea bank, gdzie ryzyko prawne związane z dystrybucja obligacji Get Back było wyłączone z odpowiedzialności nowego banku który go przejął – banku Pekao.

 

Wnioski

 

Jeśli chcesz pozbyć się kredytu w Getin Banku najlepszą drogą jest złożenie wniosku do sądu. Jeśli kwota wpłat na poczet rat kredytu przekracza już wielkość udzielonego kredytu – istnieje wysoka szansa aby sąd przychylił się twojemu wnioskowi o ustanowienie zabezpieczenia powództwa. To da Ci wolność od kredytu we franku.

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!