Co mają zrobić frankowicze w 2022? Czy wojna na Ukrainie pogrąży frankowiczów? Jak szybko zablokować spłatę kredytu i czy jest to możliwe? Najwyższy w historii kurs franka przed nami? Ile potrwa kryzys?

 

Też niepokoi Cię rosnący kurs franka szwajcarskiego? Jeżeli tak – to przeczytaj uważnie.

 

Kurs franka szwajcarskiego w 2022 roku

 

Obecny kurs szwajcarskiej waluty jest najwyższy w historii. Był dość wysoki na początku 2022 roku, co powodowała między innymi rosnąca w Polsce inflacja, jednak w chwili wybuchu wojny na Ukrainie, kurs skoczył o 20 groszy z dnia na dzień i wszystko wskazuje na to, że będzie rósł. Dlaczego stawiamy taką tezę o wzroście kursu franka? Niestety  powodem jest wojna i sytuacja gospodarcza w Europie. Po pierwsze złoty jest osłabiony ogólną sytuacją i tym, że inwestorzy wycofują się z tej części Europy – jesteśmy krajem przyfrontowym dla zagranicznych firm oznacza to, duże ryzyko inwestycyjne.

Po wtóre, sankcje nałożone na Rosję odbijają się na zachodnich gospodarkach. Inwestorzy pozbywają się akcji rosyjskich spółek i gdzieś swoje środki muszą ulokować. Sytuacja ta nie wiadomo, jak długo potrwa, ale to wszystko skłania do inwestowania pieniędzy w sprawdzone i w miarę pewne środki, jak złoto i właśnie frank szwajcarski.

 

Niestety z perspektywy mikro – tracą na tym wszystkim również frankowicze. Już na początku roku kurs franka wykazywał duże tendencje wzrostowe i to wielu kredytobiorców napawało pesymizmem. Pojawiło się wówczas wiele głosów eksperckich, że wysoka inflacja i wysoki kurs franka spowodują lawinę pozwów przeciwko bankom. Teza ta obecnie – w kontekście wojny za wschodnią granicą i galopującej inflacji wydaje się jak najbardziej na miejscu. Frankowicze będą pozywać banki w 2022 roku masowo! A galopujący kurs franka będzie tylko jednym z powodów, drugim będzie szansa na zatrzymanie – zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu.

Przewalutowanie kredytu frankowego – szansa na niższe raty?

 

Niektórzy frankowicze decydują się na przewalutownanie kredytu, czyli jego odfrankowienie, ponieważ już dzisiaj nie stać ich w najmniejszym stopniu na spalanie horrendalnych rat kredytu. Uważają, że przejście na kredyt złotówkowy da im pewną stabilność. No cóż, jest to złudne wyobrażenie. Kredyt złotówkowy w drugiej połowie 2021 roku bardzo zdrożał, wraz ze wzrastającą inflacją podnoszone są stopy procentowe, a to może spowodować, że rata przewalutowanego kredytu nie będzie wcale niższa od raty frankowej. Po prostu kredytobiorca zamieni ryzyko walutowe, na ryzyko inflacyjne, przy czym kredyt złotówkowy z definicji jest kredytem droższym.

 

Jak zawiesić spłatę kredyt frankowego, czyli co może Ci dać proces frankowy na starcie?

 

Szansą dla osób, które już teraz są w trudnej sytuacji w związku z kryzysem gospodarczym i zwyczajnie nie mają już za co spłacać rat frankowych jest wytoczenie banku powództwa o unieważnienie umowy kredytu ze względu za zawarte w niej klauzule abuzywne.

Dlaczego jest to szansa na zatrzymanie lawiny długów? Tajemnica tkwi w treści art. 730 kodeksu postępowania cywilnego. Dyspozycja zawarta w tym artykule mówi, że:

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

I dalej w paragrafie drugim:

Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

 

Oznacza, to, że na okres postępowania sądowego sąd może zawiesić obowiązek spłaty kredytu, jeżeli uzna, że prawdopodobne jest, że strona powodowa ma rację. Obecnie sądy coraz częściej wydają postanowienia w tej materii. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest, że bank przez cały okres procesu, kiedy wydano postanowienie o zabezpieczeniu nie może wypowiedzieć swojemu klientowi umowy kredytu. To znaczy, ze nie może żądać natychmiastowej spłaty salda. Jest to niesłychanie ważne zabezpieczenie dla frankowicza, zwłaszcza, jeżeli już przed wytoczeniem pozwu i złożeniem wniosku o zabezpieczenie powództwa będzie on miał problemy ze spłatą raty kredytowej.

 

Frankowiczu pamiętaj! Zabezpieczenie roszczenia, to instytucja opisana w kodeksie postępowania cywilnego, aby była skuteczna sąd musi wydać postanowienie. Nigdy nie zawieszaj spłaty rat kredytu samodzielnie.

Ugody frankowe nie są odpowiedzią na rosnący kurs franka

 

Program masowych ugód frankowych wyhamował i wyhamuje jeszcze mocniej na dniach. Przyczyny to nieadekwatne do oczekiwań frankowiczów propozycje ugodowe i duże ryzyko związane z przewalutowaniem. Frankowicze boją się – zapewne słusznie – że po odfrankowieniu kredytu rata wcale nie zmaleje.

Także przytłaczające dla banków statystki pchają frankowych kredytobiorców w stronę procesu sądowego z bankiem. Obecnie (dane za 2021 rok), ok. 95% spraw w I instancji kończy się wygraną klientów banku, a od drugiej połowy 2021 roku zauważyć można, że ok. 90% sparw wygranych kończy się unieważnieniem umowy kredytu.

 

Podsumowując – kredyt frankowy ze względu na rosnący kurs tej waluty będzie drożał. Jedyną szansą na natychmiastowe uwolnienie się od obowiązku spłaty jest złożenie pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa. Na szczęście coraz częściej sądy pozytywnie rozpatrują te wnioski. A kurs franka dalej w górę…

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojego kredytu frankowego!
Napisz!