Kiedy wyrok w sprawie frankowej uprawomocnia się? Czy od razu po wyroku wykreślona zostaje hipoteka? Jak skutecznie uwolnić się od kredytu frankowego?

Postaramy się odpowiedzieć na pytania w poniższym artykule.

Wyrok w I instancji i co dalej?

Wyrok jest prawomocny, kiedy nie przysługuje już od niego żadna możliwość odwołania lub kiedy strony z tej możliwości zrezygnowały. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że wyrok w I instancji (Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy, w zależności od wysokości przedmiotu sporu) mogą zaskarżyć obie strony: pozwany (bank) lub powód (frankowicz). Po wydaniu wyroku strony występują o jego uzasadnienie. W terminie 14 dni od doręczenia wyrokuz uzasadnieniem można składać apelację. Apelacja, wbrew obiegowym opiniom, jest poważną czynnością prawną, bowiem jej skonstruowanie wymaga ogromu wiedzy
i doświadczenia. Nie każdy wyrok można zaskarżyć skutecznie.

Sąd II instancji (Sąd Okręgowy lub Apelacyjny) może:

  • uznać apelację i zmienić wyrok w całości lub w części,
  • przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd I instancji,
  • odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie,
  • odrzucić apelację.

Wyrok Sądu II instancji staje się prawomocny z chwilą ogłoszenia. Natomiast trzeba jeszcze przypomnieć, że istnieje kasacja (prawie taka jak w powieściach Remigiusza Mroza ). Kasacja, to środek zaskarżenia, który składa się do Sądu Kasacyjnego (Sąd Apelacyjny lub Sąd Najwyższy). Jednakże, tym razem nie można odnosić się już do żadnych okoliczności faktycznych, jedynie do błędów proceduralnych Sądu I lub II instancji (może to być na przykład zła interpretacja przepisów, nie zachowanie terminów, nie wyłączenie sędziego). Sąd Kasacyjny, jeżeli uwzględni ten środek zaskarżenia, wówczas cofnie sprawę do rozpatrzenia przez Sąd tej instancji, który to dopuścił się obrazy przepisów.

Prawomocny wyrok wobec frankowicza

 

Praktyka ostatnich lat pokazuje jasno, że wyroki pierwszej instancji w sprawach frankowych są zazwyczaj zaskarżane i jedna albo druga strona składa apelację. Jednakże statystyki potwierdzają, że liczba wygranych spraw frankowiczów w drugiej instancji rośnie
w zawrotnym tempie. Niestety z praktyki banków, których polityka nie pozwala na szybkie kończenie postępowań, wynika, że sprawy frankowe długo jeszcze będą dwuinstancyjne.
Dobra wiadomość jest taka, że wygrana frankowicza i prawomocny wyrok to już bardzo krótka droga do odzyskania pieniędzy od banku i wykreślenia hipoteki.

Ile będę musiał czekać na wypłatę z banku po wygranym procesie?

Bankom – póki co – zależy na przedłużaniu postępowań w sprawach frankowych. Oczywiście z dwóch powodów: po pierwsze – obawiają się fali pozwów. Drugi powód, to czysta ekonomia, bank posiadając kapitał obraca nim, a im dłużej go trzyma u siebie i nie musi oddawać frankowiczom, tym większe ma zyski i zarabia.

Wracając do wypłaty pieniędzy po wygranym procesie, frankowicz z prawomocnym wyrokiem z reguły nie czeka już długo na wypłatę z banku, bowiem ten ma na to tylko 14 dni. W przeciwnym razie powód (czyli były klient) ma prawo z prawomocnym wyrokiem iść do komornika. Ale banki, wbrew wielkim nagłówkom w prasie o ich złej kondycji finansowej – są wypłacalne i mają pieniądze. Dlatego, jeżeli już przegrały proces i wyrok jest prawomocny, to frankowicz nie musi się obawiać o wypłatę.

Jak wykreślić hipotekę po wygranym procesie o franki

 

Wykreślenie hipoteki na nieruchomości to bardzo ważny element całego procesu walki z bankiem dla każdego frankowicza. Wygrany proces jest przede wszystkim potwierdzeniem, że nieruchomość nie jest już obciążona, a co ważniejsze, że można nią wówczas swobodnie obracać. Aby wykreślić hipotekę, należy złożyć wniosek do Sądu Wieczystego. Opłata wynosi 100 zł. Jednakże należy wiedzieć o dwóch kwestiach. Bank musi wyrazić na to zgodę i wydać pisemne oświadczenie, czyli tzw. kwit mazalny. Na podstawie art. 100 ustawy o księgach wieczystych bank, jako wierzyciel ma obowiązek współpracy w tym zakresie. Oświadczenie wystarczy, że będzie złożone w zwykłej formie pisemnej – wizyta u notariusza jest w tym przypadku niepotrzebna. Gdyby jednak nie chciał wydać takiego oświadczenia, to wówczas właściciel nieruchomości musi wytoczyć powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – art. 25 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Konkludując – prawomocny wyrok, który kończy się wygraną, to dla frankowicza najważniejszy etap w walce sądem. Kwestia dotycząca problemu wykreślenia hipoteki jest właściwie marginalna. Natomiast trzeba mieć świadomość, że im więcej frankowiczów walczy, tym większa szansa na to, że banki jednak ustąpią i nie będą przedłużać postępowań sądowych składając masowo apelacje.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!