loga UE

Kancelaria frankowa Lextio

Analiza obecnych działań firmy w zakresie pozyskiwania klientów oraz wdrożenie nowych propozycji rozwiązań w obszarach problemowych wynikających z przeprowadzonej oceny

Informujemy, iż w okresie od 01.09.2020 – 31.12.2020 r. LEXTIO Sp. z o.o. Sp. k. realizuje Voucher
na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn.  „Popytowy System Innowacji  – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu:

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

2 Oś Priorytetowa Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji:

01 września 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Operator Systemu Popytowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Inwestycji i Rozwoju

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19 i dotyczyć ma m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy.

Budżet projektu:
Całkowita wartość usługi doradczej: 60 270,00 PLN

w tym podatek VAT: 11 270,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 49 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 49 000,00 PLN

 

Regulamin udzielania voucherów

Już dziś Skontaktuj się z nami!

lextio logo


Kancelaria Prawno Finansowa

E-mail

biuro@lextio.pl

Tel

+48 41 230 6767

Firma

Lextio sp. z o. o. sp.k.
ul. Warszawska 6/23
25-306 Kielce