Dlaczego Prokurator Generalny interweniuje w sprawie kredytów frankowych? Na czym polega skarga nadzwyczajna? Czy interwencja Prokuratora Generalnego zmieni coś w sprawie frankowiczów, którzy nie obsługują swoich kredytów?

 

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznaje skargi nadzwyczajne od 2018 roku, to znaczy od czasu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Od tamtej pory wpłynęło około 200 skarg w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja skargi nadzwyczajnej jest o tyle ciekawa, że SN rozpatruje co do meritum sprawę, a nie bada jej wyłącznie pod kątem proceduralnym, jak w przypadku skargi kasacyjnej. To jest zasadnicza różnica.

skarga prokuratura generalna CHF

Na początku 2021 roku, Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną w sprawie dwóch wyroków, odnoszących się do frankowiczów, którzy zaprzestali spłaty swoich zobowiązań. W każdej ze spraw sądy wydały wyroki na korzyść banku nakazujące spłatę zobowiązania. Istotnym jest, że to nie przegrani frankowicze składali wniosek do Prokuratora Generalnego o wystąpienie ze skargą nadzwyczajną w ich sprawie, ale on sam z własnej inicjatywy to uczynił. Pierwsza z przytoczonych spraw dotyczyła zaprzestania spłat rat kredytu hipotecznego, indeksowanego do waluty obcej, druga zaś dotyczyła pożyczki hipotecznej.

 

Nie są istotne dokładne okoliczności wyżej wymienionych umów z bankami, ale fakt, że Prokurator Generalny zarzucił sądowi w obu przypadkach zaniechanie polegające na niezbadaniu z urzędu przedmiotu umowy i braku jej analizy pod kątem zawarcia w nich klauzul abuzywnych.

Właśnie z tego powodu sprawa ta jest istotna i należy ją śledzić, ponieważ z samego faktu złożenia skargi nadzwyczajnej można wysnuć wniosek, że Prokurator Generalny jest kolejną instytucją stającą po stronie frankowiczów.

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!