Czy można przestać spłacać kredyt frankowy przed prawomocnym wyrokiem? Kto może z tego skorzystać? Kto decyduje o zawieszeniu spłat rat kredytu frankowego? Jakie są przesłanki ku temu?

 

Zawieszenia rat kredytu we franku szwajcarskim w toku postępowania sądowego nie należy mylić z zawieszaniem spłat kredytu w trakcie jego trwania w ramach porozumienia
z bankiem, czyli z tak zwanymi „wakacjami kredytowymi”.

Wiele osób, zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu związanego z COVID-19 ma ograniczone możliwości w bieżącej obsłudze kredytu frankowego, stąd możliwość zawieszenia spłat rat kredytu, jeszcze przed wyrokiem sądu wydaje się być niezwykle interesująca. Ale jak to jest naprawdę i co trzeba wiedzieć?

 

Jeżeli wytacza się powództwo przeciwko bankowi o unieważnienie kredytu hipotecznego indeksowanego (lub denominowanego) do waluty obcej, to można spróbować skorzystać z instytucji zabezpieczenia roszczenia. Wniosek o to składa się wraz z pozwem lub po jego złożeniu na podstawie art. 755 kodeksu postępowania cywilnego z 1964 roku (k.p.c.).  Aby sąd przychylił się do powyższego wniosku, muszą zostać dwie przesłanki wynikające z art. 730­­­1 § 1 i 2 k.p.c. – to znaczy muszą wystąpić:

  • uprawdopodobnienie spełnienia roszczenia
  • i interes prawny.

Samo zabezpieczenie nie może zaś prowadzić do zaspokojenia roszczenia – art. 731 k.p.c.

Uprawdopodobnienie spełnienia roszczenia, czyli dlaczego tak ważna jest linia orzecznicza?

 

Uprawdopodobnienie spełnienia roszczenia – polega na tym, że we wniosku należy wskazać wszelkie okoliczności, które z dużą dozą prawdopodobieństwa dadzą sądowi sygnał, że  powództwo jest zasadne. Jakie są to okoliczności?

Na przykład przytoczenie podobnych już orzeczeń wygranych przez frankowiczów, wskazanie zawartych w umowie kredytu konkretnych klauzul abuzywnych, powołanie się na publikacje i stanowisko Rzecznika Finansowego. Jest to o tyle proste, że od końca 2019 roku frankowicze zaczęli wygrywać w znacznej mierze spory z bankami i materiałów oraz orzecznictwa jest coraz więcej.

 

Interes prawny frankowicza

 

Druga przesłanka jest niestety trudniejszą do wykazania, ponieważ polega ona na tym, że trzeba wskazać ryzyko niemożności w przyszłości spłacenia roszczenia przez pozwanego. W przypadku instytucji takich, jak banki, jest to trudne, ale nie niemożliwe. Wystarczy tylko sprawdzić, czy bank przeciwko któremu wnosimy pozew nie jest przypadkiem w trakcie procedury naprawczej lub jak wyglądają jego oficjalne sprawozdania za poprzedni rok. Okolicznością potwierdzającą tę przesłankę może być także fakt ogłoszenia przez bank, że wydzielił specjalny fundusz na poczet przyszłych przegranych spraw frankowych – co świadczy też o potencjalnym ryzyku spłat.

 

Czy sąd zawsze zawiesza spłatę rat?

 

Oczywiście, że nie zawsze raty zostaną zawieszone, a tym samym powód nie skorzysta z zabezpieczenia roszczenia. Wiele zależy od konkretnej sytuacji banku i prawidłowo sporządzonego wniosku i pozwu. Innymi słowy – kluczową rolę odgrywają tutaj prawnicy kancelarii frankowej.

Uwaga! Sąd może także zamiast postanowienia o zawieszeniu spłat rat kredytu, wydać postanowienie o zakazie wypowiedzenia umowy kredytu przez bank do czasu prawomocnego wyroku. W niektórych sytuacjach, ta forma zabezpieczenia jest równie ważna.

 

Czy można samodzielnie przestać płacić raty kredytu?

 

Zawsze można to zrobić. Już o tym pisaliśmy w poprzednich artykułach, jednak trzeba mieć pełną świadomość, że jest to działanie bardzo ryzykowne i bez wnikliwej analizy ze specjalistami nie polecamy tego robić.

 

Należy zawsze swoją indywidualną sytuację kredytową przeanalizować z ekspertami
z kancelarii frankowej, bo rozwiązania które są dobre i możliwe do przeprowadzania wobec na przykład naszych znajomych, to dla nas mogą być szkodliwe lub poza zasięgiem. Tak samo jest z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia i zawieszeniu spłaty rat kredytu, raz może być to korzystne, a raz zbędne.

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!