Na czym polega błąd lekarski, a na czym błąd medyczny? Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej? Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski? Gdzie zgłosić błąd lekarski? Na te pytania odpowiemy Wam w poniższym artykule.

 

Błędy medyczne – przykłady

 

Przede wszystkim należy podkreślić, że błąd medyczny powstaje w wyniku działania lub zaniechania personelu placówki medycznej, lecz wina za niego nie jest przypisana do żadnej, konkretnej osoby.

Natomiast błąd lekarski, to błąd w sztuce, jest to taka sytuacja, za którą odpowiedzialność ponosi indywidualnie wskazana osoba: na przykład: lekarz, pielęgniarka czy położna.

Innymi słowy, błąd lekarski jest pojęciem węższym niż błąd medyczny.

 

Co do zasady wyróżniamy:

 1. Błąd co do diagnozy – zdarza się on często. Jego powodem jest na przykład niezlecenie zrobienia odpowiednich badań pacjenta. Ten rodzaj uchybienia w sztuce zdarza się zwłaszcza, kiedy lekarz działa schematycznie, a pacjent ma atypowe objawy. Źle podjęte leczenie może być spowodowane także niewłaściwą interpretacją wyników badań czy objawów chorobowych.
 2. Błąd co do zakresu zabiegu – bywa, że już w trakcie zabiegu lekarz podejmie złą decyzję, co do rozszerzenia lub ograniczenia pola zabiegu, przez co należy czynność powtórzyć.
 3. Błąd co do wyboru leku – kiedy lekarz przepisze niewłaściwy lek, za mocny lub zbyt słaby.
 4. Błąd w położnictwie – kiedy w wyniku działań personelu medycznego cierpi zarówno matka, jak i dziecko.
 5. Niewłaściwa opieka medyczna – istnieje coś takiego jak prawa pacjenta.
  W momencie, kiedy są one łamane, to osobie poszkodowanej przysługuje zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tego tytułu. Błąd ten może polegać na przykład na: niepoinformowaniu o zakresie zabiegu pacjenta, poniżającemu traktowaniu, niesłuchaniu pacjenta w trakcie diagnozy i rehabilitacji.
 6. Pozostawienie przedmiotów w ciele pacjenta po zabiegu – ten błąd wbrew pozorom jest częsty. Zwykle przedmiotem pozostawionym w ciele pacjenta bywa gaza higieniczna lub nić.

Błąd lekarski – jak udowodnić, że do niego doszło?

 

Bardzo ważnym, jest aby właściwie zinterpretować zaistniałe zdarzenie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że nie każde powikłanie po zabiegu lub innej czynności prowadzonej w ramach działalności leczniczej wobec pacjenta może być z punktu określane jako błąd lekarski czy medyczny.

Aby mówić o tym, że doszło do błędu lekarskiego należy udowodnić bezpośrednio osobie wykonującej zabieg lub inną czynność terapeutyczną lub diagnostyczną, winę umyślną lub nieumyślną. To samo dotyczy sytuacji, gdy błąd zarzuca się ogólnie personelowi danej placówki. To ważne, bowiem ciało ludzkie, to twór niezwykle skomplikowany, reaguje zawsze w sposób indywidualny, a powikłania mogą się zdarzyć. Aby udowodnić błąd medyczny należy wykazać, że doszło do złamania schematu postępowania – procedury, która powinna być podjęta w danym przypadku.

 

Gdzie zgłosić błąd lekarski, gdy do niego dojdzie?

 

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że pacjent, jako osoba bezpośrednio zaangażowana nie powinna samodzielnie decydować, czy występować przeciwko placówce medycznej bądź lekarzowi w sprawie o popełnienie błędu medycznego. W takiej sytuacji zawsze dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalistów posiadających wiedze prawniczą i doświadczenie w podobnych sprawach.

Pomogą oni bowiem:

 1. Zgromadzić dokumentację,
 2. Oszacują wstępnie szanse na dochodzenie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia,
 3. Dobiorą odpowiednią do danego przypadku taktykę działania,
 4. Określą wstępnie kwotę roszczenia,
 5. Zadbają o dopełnienie formalności, których jest dużo w takich sprawach.

 

Popełnienie błędu medycznego przez placówkę można zgłosić:

– jako pozew do sądu powszechnego,

– do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania Zdarzeń Medycznych,

– bezpośrednio do placówki medycznej celem podjęcia negocjacji lub mediacji.

 

Każda z wyżej wymienionych dróg ma swoje plusy i minusy. Pozew niesie za sobą ryzyko przegrania procesu i poniesienia dodatkowych kosztów sądowych. Złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji jest dobrym rozwiązaniem w przypadku zdarzeń mniejszej wagi, bowiem maksymalna kwota roszczenia ustalona przez Wojewódzką Komisję nie może przekroczyć 100 000 zł.

Bezpośrednie negocjacje lub mediacje mogą dać dobry rezultat, jeżeli pacjent jest reprezentowany przez doświadczonych pełnomocników, którzy potrafią negocjować z podmiotami leczniczymi i ich prawnikami.

Właśnie z wyżej wymienionych powodów dobrym rozwiązaniem jest pomoc specjalistów, którzy doradzą, jaką ścieżkę wybrać, aby odnieść sukces.

 

Reasumując, dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędu medycznego nie jest sprawą wcale prostą. Sam proces może trwać wiele lat i ważnym jest, aby odpowiednio przygotować poszkodowanego pacjenta, zebrać odpowiednie dokumenty i w sposób efektywny poprowadzić negocjacje, tak aby były one skuteczne.

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!