Przymusowa dematerializacja akcji lub innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki

przez Lextio

Przymusowa dematerializacja akcji lub innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki – czyli zmiany w funkcjonowaniu spółek akcyjnych i spółek komandytowo akcyjnych w 2020 roku   Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 30 sierpnia 2019 roku wprowadziła istotne zmiany. Pierwsze przepisy weszły w życie już 1 stycznia 2020 roku. Kogo dotyczą zmiany w prawie…