Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania? Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Czas to pieniądz – stare powiedzenie jest niezwykle aktualne w kwestii odszkodowań.

Kiedy zgłosić się o wypłatę odszkodowania?

 

Przede wszystkim należy zastanowić się, kiedy zgłosić ubezpieczycielowi wniosek o spełnienie świadczeń: wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia? To pytanie nie jest wcale oczywiste. Wiele zależy od strategii jaką przyjmiemy. Doświadczeni prawnicy bardzo często nie zwlekają ze złożeniem odpowiednich wniosków do towarzystwa ubezpieczeniowego i robią to jeszcze przed zakończeniem leczenia i rehabilitacji. Motywują to potrzebami  poszkodowanego w zakresie pokrycia bieżących kosztów leczenia.

 

Ile czasu mają ubezpieczycie na wypłatę odszkodowania?

 

Ubezpieczyciel ma zawsze trzydzieści dni licząc od dnia wpłynięcia wniosku o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. W swojej decyzji może uznać roszczenie za zasadne lub też nie. Jeżeli uzna je za podstawne, to wówczas proponuje kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia. Rzadko zdarza się, aby ubezpieczyciel przystał od razu na sumę proponowaną we wniosku (wezwaniu o zapłatę). W przypadku spraw skomplikowanych termin wynosi 60 dni.

Jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana, to termin ten może być prolongowany do 90 dni.

Uwaga! Ubezpieczyciel ma prawo zawiesić wypłatę odszkodowania, jeżeli złożymy wniosek przed zakończeniem postępowania o ukaranie sprawcy zdarzenia. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli do wypadku została wezwana policja, a sprawca nie przyjął mandatu za wykroczenie lub kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, albo gdy wypadek został zakwalifikowany nie jako wykroczenie, lecz jako przestępstwo (na przykład, gdy sprawca zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

 

Bezsporna część odszkodowania i zadośćuczynienia

Już nie praktyką, a obowiązkiem ubezpieczyciela jest wypłacenie tzw. bezspornej części świadczenia.  To znaczy kwoty, która nie podlega podważeniu. Aby została ona wypłacona, potrzebny jest jeden warunek – mianowicie uznanie ubezpieczyciela, że jest on co do zasady odpowiedzialny za szkodę zaistniałą w wyniku wypadku. Od tego momentu ewentualny spór na linii poszkodowany – towarzystwo ubezpieczeniowe, będzie dotyczyć wyłączne kwoty świadczenia i zakresu odpowiedzialności. Nie ma żadnego uniwersalnego algorytmu, który pozwoliłby obliczyć tzw. bezsporną część świadczenia. Należy jednak przyjąć, że w przypadku, gdy trwa leczenie poszkodowanego, to kwota ta powinna odpowiadać sumie niezbędnej do pokrycia kosztów rehabilitacji lub zapewnienia środków do życia, albo opłacenia opieki.

W przypadku, gdy o odszkodowanie ubiegają się bliscy osoby zmarłej na skutek wypadku, to kwota bezsporna powinna wystarczyć na pokrycie kosztów pogrzebu i w zależności od indywidualnej sytuacji, na pokrycie bieżących wydatków, gdy na przykład zmarł żywiciel rodziny.

Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że bezsporna kwota odszkodowania zależy od dobrze skonstruowanego wniosku do ubezpieczyciela  – tutaj należy więc wykazać się wiedzą
i doświadczeniem.

 

W przypadku, gdyby ubezpieczyciel nie wypłacił bezspornej kwoty części odszkodowania, to poszkodowanemu należą się odsetki wymagalne od dnia wydania decyzji. Odsetki są wyliczalne według zasad ogólnych.

 

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie reklamacji?

 

Na decyzję ubezpieczyciela przysługuje odwołanie. Termin jego rozpatrzenia jest również określony na 30 dni  lub w sprawach skomplikowanych nawet na 60 dni. Reklamacja jest wnoszona do ubezpieczyciela bezpośrednio.

 

Ile czasu czeka się na wypłacenie odszkodowania przez UFG?

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to podmiot, który z punktu widzenia osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych odpowiada za wypłatę świadczeń kiedy to sprawca:

– nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC,

– zbiegł z miejsca wypadku i nie został zidentyfikowany.

Procedura likwidacji szkody przez UFG może trwać nieco dłużej, zwłaszcza gdy sprawca wypadku jest poszukiwany przez policję. W tym przypadku do czasu zakończenia postępowania nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Jednakże należy wiedzieć, ze chociaż w procedurę zaangażowany jest UFG, to faktycznie odszkodowanie wypłaca dowolnie wybrane przez poszkodowanego towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

Kończąc, wypada zwrócić uwagę na duże znaczenie, jakie ma pierwsze zgłoszenie roszczenia do ubezpieczyciela. Jeżeli jest ono przygotowane profesjonalnie, to istnieje duża szansa, że sprawa zostanie załatwiona nawet na poziomie przedsądowym. Ponadto od pierwszego zgłoszenia z reguły zależy wysokość wypłaconej bezspornej części odszkodowania.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!