Czy łatwo jest uzyskać odszkodowanie? Kiedy należy zgłosić szkodę? Jak należy złożyć dokumenty u ubezpieczyciela? Co trzeba przygotować, aby dostać wysokie odszkodowanie? Jak oszacować roszczenie? Komu należy się odszkodowanie? To trudne pytania, z którymi trzeba się zmierzyć zaraz po wypadku. Trudno jest zmierzyć się z tym tematem bez wieloletniego doświadczenia i sporej dawki wiedzy prawniczej.

Dlatego dobrym rozwiązanie jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy  pełnomocników.

 

Rola kancelarii odszkodowawczej

 

Zadania, jakie stoją przed kancelarią odszkodowawczą są niebagatelne. Jednakże przede wszystkim należy podkreślić, że profesjonalna kancelaria, to nie jedna osoba, lecz zespół specjalistów z branży odszkodowawczej: przede wszystkim prawników, ale także likwidatorów szkód i doradców ubezpieczeniowych, rzeczoznawców oraz innych osób posiadających wiedzę niezbędną w zakresie odszkodowań. Ich rolą jest pomoc poszkodowanej osobie i jej najbliższym, uzyskanie jak najwyższego odszkodowania, zadośćuczynienia lub/oraz renty, przy jednoczesnym jak najmniejszym ich zaangażowaniu w cały proces.

 

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

 

Działania doradców odszkodowawczych polegają na wstępnej analizie sprawy, pomocy
w uzyskaniu i zabezpieczeniu dowodów. To ważny aspekt działalności. Chodzi mianowicie
o to, że doradcy odszkodowawczy polegając na swoim długoletnim doświadczeniu wiedzą jakie dokumenty będą niezbędne, aby skutecznie bronić praw poszkodowanego przed ubezpieczycielem. Ich odpowiednie dobranie i posortowanie, a następnie opisanie, to nie lada sztuka.

 

Pełnomocnicy z kancelarii zapewniają pomoc w załatwieniu różnych spraw formalnych: zgłoszeniu szkody, prowadzeniu żmudnej korespondencji z ubezpieczycielem, reklamacji, a także w przygotowaniu i złożeniu pozwu. Adwokaci i radcy prawni współpracujący z kancelarią odszkodowawczą odpowiadają natomiast za reprezentowanie poszkodowanego przed sądem i/lub towarzyszą mu na spotkaniach mediacyjnych.

 

Oszacowanie kwoty odszkodowania

 

Ta część sporu z ubezpieczycielem jest najtrudniejsza, bowiem w Polsce nie ma żadnych tabel o znaczeniu ogólnym, które pomagałyby w szacowaniu roszczenia wobec towarzystwa ubezpieczeniowego. Oczywiście niektóre zakłady ubezpieczeń posiadają swoje wewnętrzne algorytmy, wskaźniki, czy też wytyczne pozwalające na wyliczenie wartości uszczerbku na zdrowiu bądź wysokości należnego zadośćuczynienia. Natomiast wiedza ta nie jest powszechnie dostępna i zgłaszając szkodę bez wcześniejszego doświadczenia, wynikającego z prowadzenia podobnych spraw w podobnych okolicznościach, taki szacunek dotknięty będzie dużym marginesem błędu. Natomiast pracownicy kancelarii odszkodowawczej dokonując wywiadu z poszkodowanym i jego najbliższymi oraz analizując dokumenty są w stanie zrobić to dobrze.

Uwaga! Nie zawsze kwota roszczenia jest tożsama z oczekiwaną kwotą odszkodowania. Bywa, że jest ona w sposób wręcz rażący zawyżona – takie działanie jest dopuszczalne, jeżeli taka jest taktyka kancelarii. Ważne, aby podjęte działania były skuteczne.

 

 Negocjacje

 

Każdy zawodowy prawnik żyje z prowadzenia skutecznych negocjacji. Jest to swoista sztuka, którą można posiąść bądź nie. W przypadku dochodzenia odszkodowania należy mieć świadomość, że ubezpieczyciel również korzysta z doświadczonych negocjatorów, tak więc rozmowa z  nimi wymaga umiejętności i biegłości w tej dziedzinie.

 

Pozew o odszkodowanie

 

Proces sądowy to kolejny etap w dochodzeniu odszkodowania. W tym miejscu należy tylko zwrócić uwagę, że postępowanie cywilnoprawne rządzi się zasadą prekluzji dowodowej,  to znaczy, że wszystkie wnioski dowodowe muszą zostać zgłoszone wraz z pozwem i co do zasady nie mogą być zgłaszane później – życie to nie thriller prawniczy z Joanną Chyłką. Wobec tego, to na pełnomocniku kancelarii odszkodowawczej i całym zespole spoczywa obowiązek odpowiedniego przygotowania się do procesu, tak aby już na etapie pozwu sprawa miała duże szanse zakończyć się sukcesem.

 

Doradztwo

Specjaliści kancelarii odszkodowawczej to także doradcy którzy podpowiedzą osobie poszkodowanej w wypadku co powinna zrobić, poinformują ją o jej prawach i możliwościach, pomogą zrobić wyliczenia i kalkulacje na przykład: za utracone korzyści, czy pomoc w opiece sprawowanej przez osobę najbliższą.

 

Uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku od sprawcy zdarzenia, a właściwie od jego ubezpieczyciela to starcie się  z dużym podmiotem rynku finansowego. I trzeba mieć tego świadomość.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!