Ile można odzyskać z polisolokat? Czy szykuje się drugi front konsumentów z instytucjami finansowymi, taki jak w przypadku frankowiczów? Jakie są szanse na odzyskanie całości wpłaconych pieniędzy? Czy polisolokaty były ubezpieczeniem, czy lokatą? Jak orzekają w ich sprawie polskie sądy? Jakie jest najnowsze orzecznictwo?

 

Polisolokaty są produktem finansowym, który jeszcze nie tak dawno był całkiem popularny jako bezpieczny i stabilny. Charakteryzował się tym, że oferowały go towarzystwa ubezpieczeniowe, a sam produkt był połączeniem ubezpieczenia i lokaty inwestycyjnej. Tyle teorii.

 

W praktyce okazało się, że polisolokaty wcale nie były tak bezpiecznym i stabilnym produktem inwestycyjno – ochronnym, jak je przedstawiano w ofertach. Był ponadto produktem terminowym, co warto podkreślić, zakładanym najczęściej na 10-20 lat.

Problem z polisolokatami zaczął się w okresie kryzysu, kiedy to wielu klientów wpłacając zadeklarowane kwoty – składki roczne było świadkami topnienia kapitału, ponieważ na giełdzie panowała bessa, a środki polisolokat były w zależności od formuły mniej lub bardziej inwestowane w akcje.

 

Wycofanie środków z polisolokaty

W takiej sytuacji wielu klientów polisolokat uznało, że należy wycofać środki czym prędzej. Ponieważ w większości przypadków chęć rozwiązania umowy miała miejsce przed terminem, to ubezpieczyciel potrącał opłaty likwidacyjne. Im mniej czasu upłynęło od podpisania umowy, tym opłata likwidacyjna była niższa, ale występowała zawsze. Do tego zakłady ubezpieczeniowe bardzo często pobierały jeszcze innego rodzaju opłaty administracyjne.
W rezultacie klienci likwidujący polisolokaty otrzymywali jedynie 10-15% wartości wpłaconych środków.

Wielu z nich złożyło pozwy do sądów.

 

Klauzule niedozwolone w polisolokatach

 

Wszystkie te sprawy weryfikują od kilku lat polskie sądy i trzeba przyznać, że linia orzecznicza ujednolica się. W najnowszych wyrokach można znaleźć argumentację, która stawia polisolokaty w zupełnie innych barwach. Dotychczas  konsumenci poszkodowani przez zakłady ubezpieczeniowe dochodzili zwrotu wartości opłaty likwidacyjnej. Jednakże na podstawie najnowszego orzecznictwa można przypuszczać, że liczba pozwów wzrośnie, ponieważ sądy zauważyły, że należy się zwrot wszystkich wpłaconych środków.

Warto zauważyć, że aż 5 mln Polaków skorzystało z opcji polisolokat, więc liczba pozwów może rosnąć. Zagrożeniem jest jednak czas, bowiem termin przedawnienia roszczeń wobec towarzystw ubezpieczeniowych wynosi 10 lat od daty wpłacenia składki.

Niedozwolone zapisy umów polisolokat dotyczyły przede wszystkim elementu ubezpieczeniowego. Według Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. V ACa 451/18) polisolokaty nie były w ogóle ubezpieczeniem, ponieważ nie zawierały (lub zawierały jedynie symboliczny) element ochrony klienta. Taki produkt trudno nazwać ubezpieczeniem.

Sądy także coraz częściej zauważają, że niektóre polisy nie zawierały żadnych mechanizmów umożliwiających klientowi wybór portfela inwestycyjnego. To w ocenie sądu jest niedozwolone i powoduje, że klient nie zna tak naprawdę przedmiotu umowy.

 

PARETO – czy da się odzyskać środki

 

PARETO, PARETO II i LIBRA oferowane przez Open Finance i TU Europa, to jedne
z najmniej sławnych produktów o charakterze polisolokat. Najnowsze orzeczenia sądów dają jednak nadzieję, że słusznym jest dochodzenie zwrotu nie tylko opłat likwidacyjnych, ale także wszelkich innych opłat administracyjnych. Przełomowy był wyrok z dnia 24 maja 2019 roku, który już przytoczyliśmy, ponieważ on to sprawia, że wielu Polaków może liczyć na unieważnienie umowy polisolokaty, podobnie, jak frankowicze. Unieważnienie umowy ze względu na zawarte w niej postanowienia – to także szansa na zwrot nie tylko opłat administracyjnych i likwidacyjnych, ale także na zwrot wszystkich nieprzedawnionych wpłat.

 

Jeżeli miałeś/miałaś polisolokatę lub nadal ją opłacasz, a chcesz dowiedzieć się, czy da się odzyskać wpłacone już pieniądze, to skontaktuj się z nami, przeanalizujemy Twoją sprawę. Niestety klienci polisolokat mają słabszą świadomość niż frankowicze lub stracili już nadzieję na odzyskanie swoich pieniędzy. My jednak staramy się przeanalizować sprawę i wybrać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!