Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne lekarstwem na kryzys?

przez Lextio

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne lekarstwem na kryzys?   Czy projektowane zmiany prowadzące do uproszczenia procedury restrukturyzacyjnej idą w dobrym kierunku? Jakie korzyści z modyfikacji tych przepisów będą mieli: wierzyciele, dłużnicy i państwo? Czy ochrona wierzycieli będzie wystarczająca? Na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szansa dla dłużnika, czy wierzyciela?   Projektowane zmiany w prawie restrukturyzacyjnym z 2015 roku są podyktowane zmieniającymi się błyskawicznie okolicznościami w gospodarce, kryzysem, który już nadciągnął i nie wiadomo, jak ogromne i…

Odszkodowania za zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie pandemii COVID-19

przez Lextio

Odszkodowania za zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie pandemii COVID-19 Czy władza miała prawo zakazać prowadzenia działalności gospodarczej wielu przedsiębiorcom? Czy zakazy, obostrzenia i nakazy w prowadzeniu firmy w trakcie pandemii są zgodne z prawem? Czy przedsiębiorcy mają prawo do żądania wypłaty odszkodowań od Skarbu Państwa za utracone korzyści?   Stan nadzwyczajny, czy nadzwyczajny stan?   Stany nadzwyczajne przewidziane przez Konstytucję polską z 1997 roku mają swoje uzasadnienie i zadania w systemie prawnym – art. 228. Ich rolą jest legitymowanie władzy do…

Odszkodowania od kancelarii odszkodowawczych

przez Lextio

Rynek odszkodowań w Polsce cały czas powiększa się. Co prawda minął już boom, który miał miejsce na początku XXI wieku, ale nadal powstają nowe podmioty oferujące pomocw uzyskaniu odszkodowania. Są to świadczenia z różnego rodzaju zdarzeń: wypadków i kolizji drogowych, wypadków w pracy, rolnictwie, czy też spowodowane błędami lekarskimi. Kancelarie lub firmy odszkodowawcze działają na zupełnie innych zasadach niż kancelarie prawne. Nie można jednoznacznie ich wszystkich potępiać, jednakże część ich działalności bywa zdecydowanie nieetyczna. Kiedy można dochodzić odszkodowania od kancelarii odszkodowawczej i…

Opłaty likwidacyjne – polisolokaty

przez Lextio

Polisolokaty, czyli ubezpieczenia na życie połączone z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK), to swego czasu bardzo popularny produkt, z którego skorzystało wiele osób. Ich obecność na polskim rynku sięga  lat dziewięćdziesiątych, kiedy to był na nie boom, ale z czasem ich popularność spadała, nadal jednak są dostępnym produktem finansowym. Ocena polisolokat jest różna, jednak faktycznie na odbiór tego instrumentu finansowego wpływ miały zapisy stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w umowach, tak zwane opłaty likwidacyjne. Czym jest opłata likwidacyjna? Opłata likwidacyjna, to nic innego, jak…

Uproszczona restrukturyzacja – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorców?

przez Lextio

Jak będzie wyglądać uproszczona restrukturyzacja? Kiedy dotyczące jej przepisy wejdą w życie? Czy skrócona procedura niesie za sobą zagrożenia dla wierzycieli? Jaka będzie rola doradców restrukturyzacyjnych w czasie kryzysu?   Czym jest restrukturyzacja a czym upadłość?   Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przed zapowiedzianymi zmianami   Restrukturyzacją nazywamy takie działania, które są podejmowane celem naprawienia  przedsiębiorstwa w momencie krytycznym dla niego, a jej celem jest poprawienie sytuacji majątkowej oraz organizacyjnej firmy oraz przywrócenie płynności finansowej. Przesłanką, która wskazuje na konieczność wdrożenia tej procedury jest sytuacja,…