Plusy i minusy otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego – restrukturyzacyjnego

przez Lextio

Dużo osób pyta o to jakie są główne korzyści a jakie minusy w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Temat jest szeroki, jednak w żołnierskich słowach na przykładzie przyśpieszonego postępowania układowego (jednego z czterech wymienionych w ustawie) wygląda to tak. Główne korzyści: Sąd może je otworzyć bez rozprawy tylko na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku; według ustawy rozpoznanie wniosku przedsiębiorcy powinno nastąpić w ciągu 7 dni; nadto zgodnie z Tarczą 2.0 sprawy restrukturyzacyjne zostały zaliczone do spraw pilnych, i jako takie będą rozpatrywane w…

Siła wyższa a ważność umowy

przez Lextio

Co oznacza siła wyższa w biznesie i jakie ma znaczenie dla dochowania warunków kontraktów? Czy można powoływać się na nieważność umowy z powodu siły wyższej? Jak wygląda to w innych krajach?   Czym jest siła wyższa?   Właśnie rozpoczyna się kryzys gospodarczy, który jest wynikiem niespotykanej od dawna pandemii. Jest on tym groźniejszy, że ma wymiar regionalny, ogarnie on całą Europę i prawdopodobnie inne regiony na świecie. Epidemia wywołała  niespodziewane do tej pory zmiany w stosunkach gospodarczych i zmiany zasad prowadzenia działalności…

Koronawirus: restrukturyzacja czy upadłość?

przez Lextio

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) wielu przedsiębiorców w Polsce i w Europie z dnia na dzień znalazło się w bardzo trudnym położeniu.  Cała rzesza osób prowadzących małe i średnie biznesy oraz mikroprzedsiębiorcy w wyniku licznych restrykcji nakładanych przez rząd oraz ogólnospołecznej paniki spowodowanej lękiem o zdrowie i życie, zmuszona była przerwać działalność gospodarczą, ograniczyć ją lub zmodyfikowaćw sposób znaczny, co wiąże się z bardzo przykrymi konsekwencjami.   W wyniku epidemii, niektóre branże ucierpiały bardziej niż inne, na przykład  logistyka i transport…

W jakich sytuacjach pacjent może domagać się od lekarza lub szpitala zadośćuczynienia?

przez Lextio

Błędy lekarskie a błędy w sztuce medycznej?   Proces leczenia człowieka jest działaniem bardzo złożonym i trudnym, łatwo więc o popełnienie błędu. Pacjenci powinni być traktowani przez personel medyczny według założeń ustawy o Prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 roku, jako partnerzy w procesie leczenia. Jednakże bardzo często dochodzi do błędów w świadczeniu usług medycznych. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, pacjent ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za powstałą szkodę. Na początku należy wyjaśnić, że błędy lekarskie…

Odpowiedzialność za szkody medyczne

przez Lextio

Kto jest winny za błąd medyczny? Błędy medyczne są to zdarzenia bardzo trudne do ustalenia i zweryfikowania, w wielu przypadkach bardzo ciężko jest przypisać winę konkretnej osobie. Nie każda kancelaria prawna podejmuje się udzielenia pomocy pacjentom w tych sprawach, ponieważ wymagana jest tutaj duża wiedza ekspercka i doświadczenie.   Przede wszystkim należy doprecyzować, że mianem błędu medycznego nazywa się wszelkie zdarzenia medyczne wyrządzone na szkodę pacjenta przez podmioty świadczące usługi medyczne (są to m.in.: szpital, przychodnia, lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, felczer), a polegające…