Mediacja z bankiem –  jak wygląda i czy ma ona w ogóle sens? Jak będzie wyglądała ugoda z bankiem? Kiedy należy złożyć wniosek o mediację i w jaki sposób to zrobić? Które banki idą na ugodę z klientami, a które nie? Czy mediacja przerywa bieg przedawnienia? Jakie ma to znaczenie dla frankowiczów?

 

Na te wszystkie pytania odpowiadamy – czytajcie uważnie! O tym jeszcze mało kto wie.

 

PKO BP – mediacje czy fikcja?

 

Bank PKO BP, jako pierwszy duży bank w Polsce wyszedł z propozycją zawarcia masowo ugód z frankowiczami, którzy czują się pokrzywdzeni przez zawarcie umów kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego.

Działania podjęte przez PKO BP są o tyle znaczące, że jest to bank, który sumarycznie nadal obsługuje najwięcej kredytów hipotecznych tego rodzaju w Polsce (ok. 100 tys. aktywnych  umów kredytowych we frankach). Jednocześnie należy zauważyć, że procentowo frankowe kredyty hipoteczne dla PKO BP nie stanowią dominującego produktu, a to pozwala bankowi na podjęcie odważnych kroków celem zakończenia całej tzw. „afery frankowiczów’”

Bank wyszedł z propozycją zawierania masowych porozumień z poszkodowanymi frankowiczami w drodze mediacji. Mediacje te miały by się odbywać za pośrednictwem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego z udziałem bezstronnych mediatorów, osób spoza sektora finansowego.

Do tej pory wszystko wygląda dobrze, ale diabeł tkwi w szczegółach… Przeczytajcie dalej.

 

Ugoda z bankiem – co to dla Ciebie oznacza?

 

Ugody, jakie pragnie zawierać PKO BP są oparte na zaleceniach, wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z grudnia 2020 roku.  Co więcej, dla wszystkich frankowiczów mają być przedstawione ugody oparte o te same zasady, to znaczy:

  • Przewalutowanie według kursu złotego z dnia uruchomienia kredytu,
  • Oparte o wskaźnik WIBOR,
  • Zakaz likwidacji i renegocjacji dodatkowych opłat.

 

Ostatecznie do spłaty ma pozostać kapitał oraz WIBOR, a odpadnie indeksacja/denominacja i spread.

Korzystne warunki ugody z PKO BP?

To zależy jak na to spojrzeć – dla osób chcących szybko ratować swoją sytuację finansową, bo nie radzą sobie już ze spłatą kredytu frankowego z uwagi na kurs franka szwajcarskiego jest to rozwiązanie: pewne i szybkie, ale nie do końca w pełni efektywne. Porozumienie z bankiem, to kompromis – kompromis na zasadach banku, więc na pewno nie uzyskasz tyle i wygrywając proces. Ale proces, to zawsze jest pewna doza ryzyka.

 

Kolejna kwestia, to fakt, że każdy frankowicz dostanie gotowy wzór ugody i albo się na niego zgodzi, albo nie. Tutaj nie będzie pola do negocjacji.

 

 

Jak wszcząć mediację w sprawie frankowej?

 

Mediację według zasad PKO BP wszczyna się za pomocą platformy bankowej składając odpowiedni wniosek. Następnie bank generuje umowę o mediację przy Sądzie Polubownym KNF i gotowe. Po „wynegocjowaniu” można ją podpisać – do tego jest potrzebna wizyta w oddziale banku.

Niestety fakt, że propozycja ugody nie będzie z przyczyn obiektywnych negocjowana stawia pod dużym znakiem zapytania tę próbę porozumienia w drodze mediacji, czyli negocjacji z udziałem i przy pomocy osoby trzeciej – mediatora.

 

Mediacja przerywa bieg przedawnienia – pułapka PKO BP?

 

Podpisanie umowy o mediację przerywa bieg przedawnienia. Jakie to ma znaczenie dla frankowiczów i czy należy zwracać na to uwagę?

Tak, trzeba! Przerwanie biegu przedawnienia, czyli trzyletniego terminu, jaki biegnie dla banku od chwili złożenia reklamacji lub wytoczenia powództwa jest bardzo ważny. W tym okresie bank może wystosować wobec frankowicza roszczenie o zwrot kapitału i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z niego.

Według treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 roku (sygn. III CZP 6/21) Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

 

Czy mediacja może być pułapką dla frankowiczów – nie wykluczone, że dla niektórych, to znaczy tych, którzy jednak po mediacji nie zgodzą się na zawarcie ugody i wrócą lub wstąpią na drogę sądową będzie to pewne niebezpieczeństwo.

 

Kto może przystąpić do mediacji z bankiem?

 

Mediacja nie jest dla wszystkich – PKO BP zaprasza do mediacji osoby indywidualne (nie przedsiębiorców), którzy nadal spłacają kredyt. Nie dotyczy ta możliwość tych, którzy już spłacili całość zobowiązań. Nie mają tej „szansy” na mediację również osoby korzystające wcześniej z Funduszu Wsparcia. Jednak i tak portfel klientów PKO BP ma poważny. Poza tym, od tego, jak mediacje z frankowiczami przebiegną i czy będą się cieszyły powodzeniem zależy, czy inne banki pójdą w tym samym kierunku.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!