Jak napisać wniosek o wydanie historii spłat kredytu we frankach szwajcarskich? To przecież jest pierwszy krok do pozwania banku. Co powinno zawierać takie pismo? Na co należy uważać?

wniosek historia spłat kredytu CHF

Frankowicze na szczęście stają się coraz bardziej pewni siebie i chętniej walczą z bankami o swoje pieniądze. Zwłaszcza tera, gdy kryzys gospodarczy rozwija się i wiele osób znalazło się w ciężkiej sytuacji finansowej, to jednocześnie kurs franka szwajcarskiego podniósł się. Wielu frankowiczów, którzy do tej pory nie było przekonanych do podjęcia walki, teraz są do niej zmuszeni.

Od czego zacząć pisanie wniosku o wydanie historii spłat kredytu?

 

Pierwszym krokiem, jaki powinien zrobić frankowicz, to tak naprawdę znalezienie dobrej kancelarii z dużym doświadczeniem, która pomoże mu ten proces wdrożyć.

Natomiast pierwszą czynnością rozpoczynającą batalię z bankiem jest złożenie wniosku o wydanie historii spłat kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich.

 

Zanim jednak złożysz wniosek, to skontaktuj się z bankiem i poproś o dokładną informację ile będziesz musiał/a zapłacić za wydanie dokumentu. Przykra sprawa, ale banki w większości pobierają za tę czynność opłatę. Zwykle jest to 200-300 zł, ale zdarzają się zarówno mniejsze, jak i większe kwoty. Trzeba uważać, bo może się okazać, że jeżeli pomylimy się lub niewłaściwie napiszemy wniosek, to trzeba będzie powtórzyć całą operację – strata czasu i pieniędzy.

 

Krok drugi: złożenie właściwego oświadczenia (czyli wniosku w banku). Wydaje się to być oczywistym, ale wcale nie jest. Dlaczego? Z dwóch powodów: formy i treści pisma.  Oczywiście możemy to zrobić w dowolnej formie:

– ustnie w siedzibie banku,

– za pośrednictwem infolinii,

– pisemnie.

 

Każdy z wyżej wymienionych sposobów jest doby, natomiast niezmiernie ważne, byśmy  otrzymali potwierdzenie złożenia właściwego wniosku. Dlatego najlepiej zrobić to pisemnie.

 

Co powinien zawierać wniosek?

 

I teraz najważniejsze – co mam napisać we wniosku, o co mam poprosić przez telefon rozmawiając z przedstawicielem banku? To bardzo ważny etap, ponieważ jeżeli coś przeoczycie, to nie łudźcie się, że pracownik banku z własnej inicjatywy udzieli Wam większej informacji, niż o to suplikowaliście.

 

Składając wniosek o wydanie historii spłat należy poprosić bank udzielenie następujących informacji o:

– dacie dokonania wpłaty,

– wysokości wpłaconej raty kredytu w PLN (w rozbiciu na część kapitałową oraz odsetkową)

bądź nadpłacie kredytu,

– wysokości wpłaconej raty kredytu w CHF (w rozbiciu na część kapitałową oraz odsetkową) bądź nadpłacie kredytu,

– kursie franka szwajcarskiego stosowanego przez bank w celu przeliczenia kwoty wpłacanej w złotych polskich na franki szwajcarskie dla każdej z rat/kwot stanowiących nadpłatę kredytu.

– wysokości kwot wpłaconych z tytułu innych obciążeń (ze wskazaniem daty wpłaty/pobrania i podstawy obciążenia, np. z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości, odsetki karne, inne),

– zastosowanym przez bank oprocentowaniu w okresie trwania umowy kredytu ze wskazaniem wysokości oprocentowania i dat jego obowiązywania, z wyszczególnieniem okresów podwyższonego oprocentowania,

– okresie karencji w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych,

– ewentualnych doliczeniach do kapitału kredytu ze wskazaniem daty doliczenia, wysokości w PLN i CHF,

– dacie dokonania wypłaty kredytu/transz kredytu oraz wysokości wypłaconego kredytu/transz kredytu w złotych polskich oraz frankach szwajcarskich (ze wskazaniem zastosowanego kursu wymiany),

– aktualnego zadłużenia kredytobiorcy/ów z tytułu zaciągniętego kredytu (w PLN i CHF).

 

Jeżeli składacie wniosek pisemnie, to jak każde pismo powinno ono być opatrzone datą i waszym podpisem. Natomiast najmniej istotny jest tytuł Wniosek o wydanie historii spłat kredytu CHF.

Masz kredyt frankowy?

Chcesz płacić mniej?

Napisz! Zobaczymy co da się zrobić!