Giełdy długów

przez Lextio

Czym jest giełda długów? Czy można handlować wierzytelnościami? Czy dane dłużników są publikowane legalnie? Jakie korzyści wynikają z zamieszczenia wierzytelności na giełdzie? Czy na obrocie wierzytelnościami można zarobić? Na te i jeszcze wiele innych pytań  postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. Czym jest giełda długów?   Giełda długów, inaczej nazywana jest giełdą wierzytelności, a to nic innego jak rejestr dłużników. Rejestry takie, potocznie nazywane giełdami działają legalnie, zgodnie z prawem polskim i europejskim. W art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego znajduje się…

Plusy i minusy otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego – restrukturyzacyjnego

przez Lextio

Dużo osób pyta o to jakie są główne korzyści a jakie minusy w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Temat jest szeroki, jednak w żołnierskich słowach na przykładzie przyśpieszonego postępowania układowego (jednego z czterech wymienionych w ustawie) wygląda to tak. Główne korzyści: Sąd może je otworzyć bez rozprawy tylko na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku; według ustawy rozpoznanie wniosku przedsiębiorcy powinno nastąpić w ciągu 7 dni; nadto zgodnie z Tarczą 2.0 sprawy restrukturyzacyjne zostały zaliczone do spraw pilnych, i jako takie będą rozpatrywane w…

Siła wyższa a ważność umowy

przez Lextio

Co oznacza siła wyższa w biznesie i jakie ma znaczenie dla dochowania warunków kontraktów? Czy można powoływać się na nieważność umowy z powodu siły wyższej? Jak wygląda to w innych krajach?   Czym jest siła wyższa?   Właśnie rozpoczyna się kryzys gospodarczy, który jest wynikiem niespotykanej od dawna pandemii. Jest on tym groźniejszy, że ma wymiar regionalny, ogarnie on całą Europę i prawdopodobnie inne regiony na świecie. Epidemia wywołała  niespodziewane do tej pory zmiany w stosunkach gospodarczych i zmiany zasad prowadzenia działalności…

Koronawirus: restrukturyzacja czy upadłość?

przez Lextio

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) wielu przedsiębiorców w Polsce i w Europie z dnia na dzień znalazło się w bardzo trudnym położeniu.  Cała rzesza osób prowadzących małe i średnie biznesy oraz mikroprzedsiębiorcy w wyniku licznych restrykcji nakładanych przez rząd oraz ogólnospołecznej paniki spowodowanej lękiem o zdrowie i życie, zmuszona była przerwać działalność gospodarczą, ograniczyć ją lub zmodyfikowaćw sposób znaczny, co wiąże się z bardzo przykrymi konsekwencjami.   W wyniku epidemii, niektóre branże ucierpiały bardziej niż inne, na przykład  logistyka i transport…

W jakich sytuacjach pacjent może domagać się od lekarza lub szpitala zadośćuczynienia?

przez Lextio

Błędy lekarskie a błędy w sztuce medycznej?   Proces leczenia człowieka jest działaniem bardzo złożonym i trudnym, łatwo więc o popełnienie błędu. Pacjenci powinni być traktowani przez personel medyczny według założeń ustawy o Prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 roku, jako partnerzy w procesie leczenia. Jednakże bardzo często dochodzi do błędów w świadczeniu usług medycznych. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, pacjent ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za powstałą szkodę. Na początku należy wyjaśnić, że błędy lekarskie…