Odpowiedzialność za szkody medyczne

przez Lextio

Kto jest winny za błąd medyczny? Błędy medyczne są to zdarzenia bardzo trudne do ustalenia i zweryfikowania, w wielu przypadkach bardzo ciężko jest przypisać winę konkretnej osobie. Nie każda kancelaria prawna podejmuje się udzielenia pomocy pacjentom w tych sprawach, ponieważ wymagana jest tutaj duża wiedza ekspercka i doświadczenie.   Przede wszystkim należy doprecyzować, że mianem błędu medycznego nazywa się wszelkie zdarzenia medyczne wyrządzone na szkodę pacjenta przez podmioty świadczące usługi medyczne (są to m.in.: szpital, przychodnia, lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, felczer), a polegające…

Przedawnienia w sprawach kredytów frankowych

przez Lextio

Kredyt frankowy a przedawnienie roszczeń   Czy roszczenia frankowiczów zaraz się przedawnią? Jak skrócenie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczącego terminów wnoszenia roszczeń do 6 lat wpłynie na sytuację kredytobiorców? Czy banki wykorzystają luki prawne, aby uniknąć odpowiedzialności?   Apogeum na kredyty hipoteczne udzielane we frankach szwajcarskich (CHF) miało miejsce w 2008 roku – wartość ich osiągnęła wówczas sumę 52,6 mld zł (dane Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP z 3 marca 2015 roku). Od tamtego czasu minęło już 12 lat i nic dziwnego, że…

Czy lepiej ogłosić upadłość teraz czy poczekać?

przez Lextio

Upadłość konsumencka po 24 marca 2020 roku znacząco się zmieni. Nowe przepisy mają charakter wręcz rewolucyjny w niektórych aspektach. Dlatego też wiele osób znajdujących się w faktycznym stanie bankructwa zastanawia się, czy złożyć wniosek jeszcze przed zmianami w prawie upadłościowym, czy też poczekać. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Nowelizacja Prawa upadłościowego z 30 sierpnia 2019 roku wprowadziła liczne zmiany, niektóre z nich są korzystne dla dłużnika inne nie. Co do zasady ustawodawca chciał ułatwić skorzystanie z możliwości ogłoszenia upadłości…

W jaki sposób odzyskać pieniądze z Idea Bank?

przez Lextio

Kaucja zabezpieczająca, czy jest niezgodna z prawem?   Kaucja jest to instrument finansowy wykorzystywany przez Idea Bank celem potencjalnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Polegała ona na potrąceniu od kwoty kredytu odpowiedniej sumy pieniężnej na wypadek, gdyby kredytobiorca miał problemy z terminową spłatą rat. Jeżeli kaucja zostałaby naruszona, to klient banku miał obowiązek ją uzupełnić albo też kaucja przepadała. Dokonując oceny kaucji zabezpieczającej  należy zwrócić uwagę na fakt, że samo jej istnienie było niezgodne z przepisami prawa, a to dla tego, że nie istnieje…

Jakie jest znaczenie wyroku TSUE w sprawie Dziubaków dla pozostałych frankowiczów?

przez Lextio

Znaczenie wyroku TSUE z dnia 3.10.2019 w sprawie C-260/18 dla dochodzenia roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa Dziubaków przeciwko Reiffeisen Bank International AG z 3 października 2019 roku. Jakie ma ono znaczenie dla frankowiczów? Czy sądy będą teraz częściej orzekać na korzyść konsumentów, którzy wzięli kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że jest to ostatnio jedno z najpopularniejszych orzeczeń TSUE. Dotyczy gorącego tematu – frankowiczów i z tego oto powodu…