Czy prowadzenie działalności w nieruchomości frankowej stoi na przeszkodzie w złożeniu pozwu przeciwko bankowi? Czy przedsiębiorca nie może mieć w domu działalności gospodarczej, jeśli chce wytoczyć bankowi powództwo? Czy w nieruchomości frankowej muszę mieszkać, czy wystarczy ją prywatnie wynajmować?

 

Frankowicze prowadzący działalność gospodarczą stanowią spory odsetek osób poszkodowanych. Rozpoczęcie procesu frankowego stanowi dla nich spory problem, ponieważ przedsiębiorcy, którzy korzystali z kredytów frankowych, to pomimo, że ich umowy z bankami również zawierały klauzule abuzywne, nie mogą się co do zasady na nie powołać. Z powodu art. 3851 Kodeksu cywilnego, który dotyczy jedynie konsumentów, to umowy zawierające postanowienia niedozwolone są niewzruszalne.
Praktyka pokazuje, że banki bardzo często zarzucają frankowiczom, że nieruchomość była, czy też jest nadal, wykorzystywana do celów niekonsumpcyjnych, czyli nie służy zaspokojeniu potrzeb bytowych kredytobiorcy.

Działalność gospodarcza – a pozew w sprawie frankowej

Czy można prowadzić działalność gospodarczą w nieruchomości frankowej?

 

Bardzo często zdarza się, że w nieruchomości frankowej kredytobiorcy, czy tylko jedno
z nich prowadzi różnego rodzaju działalność gospodarczą. Czasami jest to warsztat samochodowy prowadzony w garażu przy domu, czasami gabinet lekarski, kancelaria, sklep, a bywa, że działalność gospodarcza jest tylko zarejestrowana w mieszkaniu, bądź domu, a tak naprawdę przedsiębiorca wykonuje swoje usługi mobilnie lub w innej, wynajętej nieruchomości. Oczywiście jest to dozwolone, ale tylko pod warunkiem, że frankowicz w kredytowanej nieruchomości zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe. To znaczy, że dana nieruchomość jest mu niezbędna do mieszkania.

Nie spełni powyższych przesłanek sytuacja, kiedy frankowicz będzie wyłącznie pomieszkiwał w danej nieruchomości, a zameldowany będzie gdzie indziej. Natomiast sam fakt zarejestrowania w nieruchomości frankowej działalności gospodarczej i wykonywania jej nawet w znacznej części nieruchomości, nie stanowi przesłanki wykluczającej możliwość dochodzenia roszczeń od banku z tytułu stosowania klauzul abuzywnych.

Czy można wynajmować frankową nieruchomość?

 

Problem wynajmu nieruchomości frankowej jest jednak bardziej złożony. Niektórzy frankowicze zaciągali kredyty z zamiarem podnajmowania nieruchomości, czy to na okres długoterminowy lub krótkoterminowy, lecz permanentnie. W powyższym przypadku, pomimo, że ustawa dopuszcza wynajmowanie nieruchomości przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, to wydaje się, że sąd może mieć wątpliwości co do sposobu korzystania z takiej nieruchomości.

Z pewnością, nie jest przesłanką negatywną per analogiam wynajmowanie części nieruchomości, na przykład podnajem pokoju, w momencie, gdy kredytobiorca również tam zamieszkuje.

Podsumowując – nie zawsze samo prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości frankowej powoduje, że kredytobiorca nie może wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza umowy kredytowej
Napisz!