Jak wybrać uczciwą kancelarię dla frankowicza? Które kancelarie stosują zapisy niedozwolone w umowach? Jakie są te niedozwolone zapisy w umowach przy dochodzeniu roszczeń frankowych?

 

Aby skutecznie podjąć walkę z bankiem w celu odzyskania pieniędzy za kredyt frankowy udzielony na podstawie umowy, która zawierała klauzule abuzywne, niezbędna jest pomoc specjalistów. Jednak jak wybrać tego najlepszego. A właściwie pytanie powinno brzmieć jak wybrać tych rzetelnych doradców?

Pytanie wcale nie jest proste. Na rynku pojawiło się wiele podmiotów proponujących pomoc w dochodzeniu roszczeń frankowiczom. Niestety wiele z nich jest nierzetelnych lub zwyczajnie – mało doświadczonych. Jednak najgorsze jest to, że nawet duże kancelarie, o zasięgu ogólnopolskim bardzo często stosują w umowach z klientami klauzule niedozwolone, sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego, prawami konsumenta i dobrymi obyczajami. Przykre jest to, że wiele takich zapisów umownych stosują kancelarie duże, sprawiające wrażenie solidnych firm.

lextio pozwy chf

Nieuczciwe zapisy w umowach frankowiczów z kancelariami

 

Niektóre kancelarie odszkodowawcze stosują takie zapisy jak:

 

 1. Środki wyegzekwowane od banku po wygranym procesie sądowym powinny być przekazane klientowi po potrąceniu success fee (wyjaśnić, co to) niezwłocznie. Niestety wiele kancelarii wprowadza do umowy zapisy nawet o kilkumiesięcznej bezpodstawnej zwłoce.
 2. Brak przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Bez zgody konsumenta jego dane osobowe bardzo często są przekazywane dalej specjalistom i ekspertom spoza kancelarii bez odpowiedniej zgody. To stanowi naruszenie przepisów RODO (2016/679) i ustawy z 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Wymóg zgody kancelarii na wniesienie powództwa przeciwko bankowi. Jest to kolejny zapis godzący w interesy konsumentów, gdyż ogranicza ich prawa
  o decydowaniu w sprawie.
 4. Ograniczenie kontaktu bezpośredniego z pełnomocnikiem. Bardzo często kancelarie współpracują z prawnikami na zasadzie outsourcingu, to znaczy adwokat, czy radca prawny nie jest pracownikiem kancelarii frankowej, a jedynie reprezentuje ich klientów przed sądem. Ta praktyka jest bardzo częsta i nie ma w niej nic nagannego. Jednak problem powstaje, kiedy uniemożliwia się klientowi bezpośredni kontakt
  z jego własnym pełnomocnikiem.
 5. Jasne warunki ustalania prowizji. Success fee jest dopuszczalne, jednakże w umowie powinny być jasno określone jego elementy ze wskazaniem też tych części wynagrodzenia, które zostają zapłacone po zakończeniu procesu niezależnie od wyniku i w razie wygranej.
 6. Brak wpływu na wybór pełnomocnika. Kancelarie odszkodowawcze, a takim isą de facto kancelarie frankowe bardzo często narzucają pełnomocników swoim klientom. Jest to o tyle niedozwolone, że klient – konsument nie ma prawa odmowy, czy też zmiany pełnomocnictwa.
 7. Faktyczny zakaz wypowiedzenia umowy. Oczywiście każdą umowę można wypowiedzieć, jednakże niektóre kancelarie dokonują zapisów, które nakładają na konsumenta de facto obowiązek odszkodowania. Takie postanowienie jest oczywiście nieuczciwe i prowadzi do zachwiania równowagi pomiędzy stronami umowy.

 

Pozostałe działania kancelarii frankowych, na które należy szczególnie uważać

 

Tak naprawdę działań niezgodnych z przepisami i dobrymi obyczajami, łamiących prawa konsumenta jest wiele. Jednym jednak z najbardziej nagannych jest podawanie się za kancelarię frankową przez podmioty, które jedynie pośredniczą i zbierają dane potencjalnych klientów. Często takie podmioty dodatkowo przypisują sobie osiągnięcia, jakich nie mają  – na przykład podają fałszywe statystki wygranych przez siebie spraw w sądach.

Kolejne działanie faktyczne, to informowanie klientów o „samodzielnym unieważnianiu umów”. Jest to oczywiste wprowadzenie w błąd co do przedmiotu oferowanej usługi
i stanowi naruszenie ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku.

 

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!