Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem PKO BP?

Jakie trzeba spełnić warunki? Czym jest mediacja w sprawach frankowych? Jakie są zasady zawarcia porozumienia zgodnie z zaleceniami KNF? Co jest lepsze – ugoda, czy pozew przeciwko bankowi? Jakie są konsekwencje obu tych rozwiązań?

Jeżeli jeszcze nie wiecie nic o ugodach proponowanych przez bank PKO BP, to przeczytajcie uważnie i wyróbcie sobie własne zdanie.

 

Co czeka frankowiczów w 2022 roku?

 

2022 rok najpewniej okaże się przełomowym dla sprawy frankowej. Zapytacie dlaczego? Czy Sąd Najwyższy bądź Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydadzą jakieś znaczące orzeczenia? Nawet jeżeli dojdzie 0statecznie do zakończenia spraw przed Sądem Najwyższym i TSUE w 2022 roku, co jest wątpliwe, to najprawdopodobniej wiele się nie zmieni w tej kwestii. Frankowicze nadal będą wygrywać w sądach, tak jak dotychczas. Czy wiesz, że w 2021 roku aż 95% spraw w pierwszej instancji przeciwko bankom zakończyło się sukcesem frankowiczów. Większość wygranych wyroków kończyło się unieważnieniem umowy hipotecznego kredytu frankowego (denominowanego bądź też indeksowanego).

Co więc takiego może się wydarzyć, że nastąpi przełom? Niestety bodźcem, który zdaniem wielu ekspertów finansowych skłania do powyższej tezy będzie fatalna sytuacja ekonomiczna w kraju. Jej zapowiedzi widać już gołym okiem. Rosnąca inflacja (8,6% na koniec grudnia 2021 roku), podnoszenie stóp procentowych, stagnacja, osłabienie złotego i rosnący kurs franka szwajcarskiego (obecnie ok. 4,31 zł) oraz wzrost podatków i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do spodziewanej rekordowej liczby pozwów skierowanych przez frankowiczów. Zwyczajnie wiele osób stanie pod ścianą finansową (zdolności spłacania zobowiązań kredytowych) i będzie musiało podjąć odpowiednie środki – jednym z rozwiązań będzie pozew o unieważnienie umowy kredytu.

 

Pozew przeciwko bankowi – wady i zalety

 

Frankowicz pozywający bank musi się liczyć z zaletami i wadami tego rozwiązania. Będziemy szczerzy – powództwo przeciwko kredytodawcy wiąże się ze wstępnymi kosztami, a także sama sprawa zajmie sporo czasu. Na pewno nie będzie to operacja trwająca miesiąc. Jednak ma ona również zalety. Przede wszystkim, jak już wspomnieliśmy, większość kredytobiorców pozywających banki od 2020 roku wygrywa w sądach. Po wtóre linia orzecznicza klaruje się z miesiąca na miesiąc i coraz więcej sądów orzeka unieważnienie umowy kredytu. Kolejną ważną kwestią jest to, że 1 kwietnia 2021 roku powstał
w warszawskim Sądzie Okręgowym specjalny wydział zajmujący się sprawami frankowiczów (XXVIII Wydział Cywilny SO w Warszawie). Zapadło w nim bardzo ważne postanowienie będące wskazówką dla innych sądów w Polsce (sygn. XXVIII 5/21). Mianowice na jego mocy kredytobiorcy, którzy już spłacili kapitał a wytoczyli bankowi powództwo nie muszą już spłacać rat kredytowych do zakończenia procesu. To jest niesłychanie ważne, bo oznacza, że istnieje ogromna szansa, iż sądy będą pozytywnie rozpatrywać wnioski o zabezpieczenie przedmiotu sporu.

Czy warto pozwać bank? Sami podejmijcie decyzję, a jeżeli potrzebujecie pomocy przy analizie umowy kredytu frankowego, to zapytajcie specjalistów – prawników z doświadczeniem w tego rodzaju sprawach.

 

Ugoda z bankiem PKO BP – wady i zalety

 

Powództwo to nie jest jedyny sposób na rozwiązanie problemów z bankiem, który udzielił Ci kredytu we franku szwajcarskim. W grudniu 2020 roku Prezes Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zalecił bankom sformułowanie warunków ugody i zaproponowanie ich szerokiej rzeszy klientom.

Bank PKO BP, który, patrząc sumarycznie, posiada w swoim portfelu największą ilość takich kredytów hipotecznych pochylił się nad tym zaleceniem.

Przede wszystkim wyselekcjonowano grupę, która może skorzystać z ugodowego sposobu załatwienia sporu. I tak, są to wszyscy kredytobiorcy frankowi, oprócz:

  • osób zaciągających kredyt na potrzeby inne niż mieszkaniowe,
  • osób, które już spłaciły swoje kredyty,
  • osób korzystających z Funduszu Pomocniczego.

 

Następnie wybrano metodę – PKO BP zdecydował się na mediacje. Jedną z cech mediacji jest taka, że ugoda zawarta przed mediatorem może zostać na wniosek strony zatwierdzona w drodze postanowienia przez sąd powszechny i wówczas posiada ona przymiot rzeczy osądzonej – res iudicata. Podlega egzekucji, czyli wykonaniu, a jednocześnie kończy spór między stronami definitywnie. To znaczy, że taki frankowicz po zawarciu ugody przed mediatorem nie będzie jej mógł zakwestionować, czy też wytoczyć bankowi powództwo o unieważnienie umowy kredytu w przyszłości.

Mediacje z bankiem są prowadzone w trybie częściowo zdalnym – jedynie podpisanie ugody odbywa się w oddziale banku. Mediacje są bezpłatne i organizuje je Centrum Arbitrażu i Mediacji Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Mediacje te wszcząć może kredytobiorca składając odpowiedni wniosek do banku za pośrednictwem platformy internetowej w swoim banku.

 

Warunki ugody frankowej

 

Bank PKO BP zaproponował frankowiczom warunki przedstawione, czy też zarysowane przez Prezesa UKNF – to znaczy, że kredyty frankowe mają zostać przewalutowane na złotówkowe według kursu walut z dnia uruchomienia kredytu. LIBOR (SARON) zostanie zamieniony na WIOBOR. Prowizje i marże nie podlegają renegocjacji.

Czy te warunki są korzystne? W świetle zmieniającej się polskiej gospodarki, rosnącej inflacji  i stóp procentowych,  które lada dzień znów pójdą w górę rozwiązanie takie może skutkować zmniejszeniem salda, ale nie tak dużym, jak oczekiwaliby tego kredytobiorcy frankowi. Stopy procentowe na wysokim poziomie spowodują, że rata kredytu niewiele zmaleje, a w pesymistycznym wariancie, o którym mało kto dziś mówi, nawet wzrośnie. Ale taka sytuacja nie będzie korzystna dla osób, które już dzisiaj mają problemy ze spłacaniem kredytu.

Na koniec należy jeszcze raz podkreślić – frankowicz, który po kilku miesiącach nie będzie zadowolony z zawartej ugody nie będzie miał już praktycznie żadnych szans na wytoczenie powództwa i wygranie sprawy o unieważnienie umowy kredytu frankowego, ponieważ zawierając tę ugodę zgadza się na jej ważność. A zauważmy tylko, że nawet KNF bierze pod uwagę fakt, że umowy frankowe mogły zawierać klauzule niedozwolone – czyli abuzywne w rozumieniu art. 58 w związku z art. 381(1) Kodeksu cywilnego.

 

Podsumowując – pamiętajcie, że każda umowa jest nieco inna i warto przed podjęciem decyzji ugody z bankiem (PKO BP, czy też innym) zastanowić się nad swoją sytuacją i skonsultować z ekspertami.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojej sprawy!
Napisz!