Czym jest zabezpieczenie roszczenia? Jakie ma ono znaczenie dla frankowicza? Jak je uzasadnić i kto ma na nie największe szanse? Czy każdy sąd udziela zabezpieczenia roszczenia? Jak napisać odwołanie, jeżeli nie zostało ono udzielone?

 

Planujesz pozwać bank w sprawie frankowej? A może grozi Ci ogłoszenie upadłości ze względu na trudną sytuację finansową i niemożność spłaty kredytu?

 

„Wakacje kredytowe” udzielone przez sąd

 

Czy można przestać spłacać kredyt z chwilą złożenia pozwu? Podobno niektórzy chwalą się, że od kiedy założyli sprawę przeciwko bankowi, to nie płacą rat. Czy to jest możliwe?

Wyjaśnijmy. W postępowaniu cywilnym można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. W rezultacie sąd zawiesza obowiązek płacenia rat kredytowych (kapitałowo-odsetkowych) na czas trwania procesu. Decyzję tę sąd wydaje w formie postanowienia, na które stronie lub bankowi przysługuje zażalenie. Trzeba jednak mieć na względzie, że złożenie takiego wniosku wydłuża czas postępowania nawet o pół roku.

Po drugie, zawieszenie obowiązku płacenia rat kapitałowo-odsetkowych następuje dopiero w momencie uprawomocnienia się postanowienia sądu. Kolejna ważna kwestia, o której należy pamiętać, to fakt, że nie są to klasyczne „wakacje kredytowe”. Nawet jeżeli sąd zawiesi obowiązek płacenia rat, ale w przyszłości frankowicz jednak przegra sprawę, to znaczy nie zostanie uwzględnione jego powództwo, to wówczas będzie on musiał zapłacić zaległe raty, najczęściej jednorazowo. Jedyny plus w takiej sytuacji polega na tym, że bank nie będzie miał prawa dochodzenia odsetek od spóźnionej płatności, tak zwanych karnych odsetek. Jest to ważne i trzeba mieć tego świadomość, zanim złoży się wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

W przypadku klasycznych wakacji kredytowych bank wydłuża termin kredytowania, a w przypadku zabezpieczenia roszczenia i upadku pozwu ten obowiązek go nie dotyczy. Inna rzecz, że oddalenie pozwu przez sąd, jeżeli doszło do zabezpieczenia roszczenia w sprawie frankowej, jest bardzo rzadkie. A dlaczego tak jest? O tym w następnym punkcie.

 

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

Jak prawidłowo złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia? To nie jest takie trudne, natomiast trzeba pamiętać o spełnieniu kilku przesłanek. Należy uprawdopodobnić w pozwie słuszność roszczenia i wykazać interes prawny. To tyle, jeżeli chodzi o przesłanki kodeksowe, natomiast należy pamiętać o jednej przesłance „niepisanej”. Praktyka wielu lat orzecznictwa w sprawach frankowych pokazuje, że aby sąd uznał wniosek o zabezpieczenie roszczenia, to kredytobiorca powinien spłacić kapitał udzielony mu przez bank. To znaczy, że sumarycznie raty wpłacone powinny być równe lub wyższe uruchomionemu kredytowi. Jest to ważny, lecz niekodeksowy warunek, który wynika z praktyki. Najczęściej wniosek kredytobiorcy o zabezpieczenie roszczenia uznają sądy warszawskie, ale nie jest to reguła.

 

Podsumowując, pamiętaj, że zabezpieczenie roszczenia, to takie quasi wakacje kredytowe. Jeżeli wygrasz ostatecznie sprawę frankową, to wówczas będziesz sobie chwalił to rozwiązanie. Jeżeli przegrasz, możesz mieć kłopoty ze spłatą zawieszonych rat na raz. Jest to zdecydowanie dobre rozwiązanie dla osób, które już dzisiaj mają duże problemy finansowe i nie są w stanie spłacać rat.

Bezpłatna i niezobowiązująca analiza Twojego kredytu frankowego!
Napisz!